NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eiland in Zee is geen goed idee!

20 nov 2007

CDA-kamerlid Joop Atsma heeft zijn collega’s aan het Binnenhof warm weten te krijgen voor het plan voor een eiland in de Noordzee. Het plan is op 14 november 2007 omarmd door het nationale Innovatieplatform, dat staat te springen om er onderzoek naar te doen. Stichting Natuur en Milieu vindt dit verspilde moeite en vraagt zich af waarom de Tweede Kamer en het Innovatieplatform zich niet met echte problemen bezig houden, die om innovatieve oplossingen vragen. .

Eén of meerdere eilanden in zee zijn niet nieuw: er is al onderzoek gedaan naar een eiland voor Schiphol en nog geen jaar geleden werd geopperd dat eilanden kunnen zorgen voor extra kustbescherming bij een stijging van de zeespiegel. Uiteindelijk zijn deze opties weer van tafel geveegd, omdat ze te duur en onzinnig zijn.

Natuur en Milieu vindt dat twee vragen centraal moeten staan:

waarom zou je zo’n eiland willen?
wat zijn de effecten?

Waarom een eiland?
De heer Atsma geeft als reden dat er ruimtetekort is op het vasteland. Er zou heel veel ruimte nodig zijn voor woningen, bedrijventerreinen, natuur en landbouw. Dat valt te bezien. Het kabinet heeft zojuist het beleid aangescherpt om zuiniger om te gaan met de al verstedelijkte ruimte: bedrijventerreinen herstructureren en meer binnenstedelijk bouwen, in plaats van steeds maar weer weilanden annexeren.

Er moet inderdaad meer natuur komen in Nederland, maar dat weten we al heel lang, de plannen voor de Ecologische Hoofd Structuur zijn al weer bijna twintig jaar oud. En de landbouw weet de grond juist steeds productiever te benutten. Voor de Markerwaard werden dezelfde argumenten aangedragen, maar die hebben terecht niet de doorslag gegeven, deze polder is inmiddels geschrapt. Voor een veel duurder eiland in de Noordzee zal het niet anders kunnen gaan.

De effecten
Het aanleggen van een eiland is een megaoperatie, die gepaard zal gaan met een enorme CO2-emissie. Het opzuigen, transporteren en opspuiten van zand voor het eiland (of voor de dijken van een polder, maar die variant is inmiddels al vakkundig afgeschoten) kost heel wat energie. Op de achterkant van een sigarendoos kun je uitrekenen dat het al gauw gaat om een liter olie per kubieke meter zand.

Voor een heel eiland praat je dan over een CO2-emissie van 10 procent of meer van de huidige jaarlijkse uitstoot in Nederland. En dat gedurende al die jaren, die nodig zijn voor de aanleg. We moeten de CO2-emissie toch met tientallen procenten terugdringen? Een eiland zal snel sneuvelen op een dergelijke klimaattoets. Als het eiland wordt gebruikt om de ruimtehonger te stillen, dan vinden er ook activiteiten plaats. De verkeersbewegingen die daar het gevolg van zijn zorgen permanent voor extra emissies.

De Noordzee is een belangrijk natuurgebied en de Nederlandse stranden hebben een belangrijke recreatieve functie. De aanleg van een eiland voor de kust tast het natuurlijke leefmilieu onder water voor decennia aan. Als je het eiland vanaf het strand kunt zien, zal dat veel strandbezoekers afschrikken. Maar ook als je het niet kunt zien, dan is er nog het risico van slibvorming, zodat het strand het strand niet meer is. En wat te zeggen van de gevolgen voor de Waddenzee? Het was voor de veel kleinere Maasvlakte al moeilijk om aan te tonen dat er geen significant effect zou zijn voor dit belangrijkste natuurgebied van Nederland.

Conclusie: een eiland in zee is geen goed idee!
Innovatie is niet het scoren met een groots en meeslepend project, waarmee de Nederlandse waterbouwers weer voor jaren werk hebben. Innovatie is nodig om de CO2-emissie in vlot tempo terug te dringen. Ook het aanpakken van de ruimteproblemen op het land vraagt om innovatie. Denk aan dichter bebouwde en toch groene en klimaatbestendige steden. Laat het innovatieplatform daar energie in steken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet