NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Staatsbosbeheer en Plantenziektenkundige Dienst bestrijden invasieve plant in de Biesbosch

23 nov 2007

In de zomer van 2007 hebben medewerkers van Staatsbosbeheer en de Hortus Botanicus Amsterdam in Nationaal Park De Biesbosch voor het eerst in Nederland de waterplant Ludwigia peploides aangetroffen. Na opkweek door de Hortus Botanicus is de plant samen met specialisten van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) ge´dentificeerd. Gezien de bedreiging van deze uitheemse waterplanten voor de biodiversiteit in Nederland hebben Staatsbosbeheer en de PD in een gezamenlijke actie de planten verwijderd.

Invasieve waterplant
Ludwigia peploides, oftewel Kleine Waterteunisbloem, is een waterplant die van oorsprong niet voorkomt in Nederland. De plant is afkomstig uit Latijns-Amerika en wordt in Nederland mogelijk als verontreiniging in Ludwigia grandiflora verkocht voor gebruik in vijvers. Beide soorten zijn invasieve plantensoorten die met gemak sloten en vaarten overwoekeren. In Frankrijk veroorzaakt de waterplant reeds grote problemen in natuurgebieden, voor onder andere waadvogels.

Met de verspreiding van Ludwigia peploides wordt de flora, fauna en recreatie bedreigd. De oorspronkelijke vegetatie van waterplanten kan door zijn grote groeikracht worden verdrongen. Door afdekking van het wateroppervlak daalt de beschikbare zuurstof voor vissen, die hierdoor verdwijnen. De plant groeit met gemak het land op waar hij de oorspronkelijk kruidenvegetatie verdringt. De planten worden niet door vee of vogels gegeten. Overwinterende ganzen en andere waadvogels zullen elders hun eten moeten zoeken.

Actie Staatsbosbeheer en PD
De polder Kort- en Lang- Ambacht in De Biesbosch, waar de vondst is gedaan, is voor zover bekend de enige plek in Nederland waar Ludwigia peploides voorkomt. Het gaat om enkele tientallen planten. Gezien de groeikracht van L. peploides en het risico van verdere verspreiding van de soort heeft Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied, op advies van de PD besloten de planten woensdag 21 november te verwijderen.

Voorkomen beter dan genezen
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hecht groot belang aan een vroegtijdige aanpak van invasieve exoten, waaronder Ludwigia peploides. Minister Verburg heeft begin oktober de nota invasieve exoten waarin haar beleid uitgewerkt is naar de Tweede kamer gestuurd. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de oprichting van een Co÷rdinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE). Het COIE zal de Minister adviseren over de aanpak van invasieve exoten. Gestreefd wordt om het COIE op 1 januari 2009 volledig operationeel te hebben.

De kern van het exotenbeleid is nieuwe introducties van invasieve exoten te voorkomen. In het geval van waterplanten wordt momenteel door de Directie Natuur en de PD overleg gevoerd met het bedrijfsleven (importeurs, producenten,en handel) om samen te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat risicovolle waterplanten in de natuur terecht komen. Waterecosystemen behoren tot de belangrijkste en kwetsbaarste natuurgebieden in Nederland.

Plantenziektenkundige Dienst
De Plantenziektenkundige Dienst is een uitvoerende dienst van het Ministerie van LNV die zich inzet voor de plantgezondheid in Nederland door ziekten, plagen en ongewenste planten te weren, dan wel te bestrijden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet