NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stop structureel meer geld in landschap

20 nov 2007

Uit onderzoek van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van Stichting Natuur en Milieu samen met ANWB, Natuurlijk Platteland Nederland en LTO blijkt dat er per jaar een kleine zes honderd miljoen extra nodig is voor het herstel van het landschap tot in ieder geval een basiskwaliteit. Natuur en Milieu heeft in een brief aan minister Gerda Verburg (LNV) aangedrongen op het beschikbaar stellen van dit geld voor de structurele financiering van beheer en onderhoud van landschap.

Minister Verburg wil nieuwe financieringsconstructies onderzoeken en een Agenda Landschap opstellen die voorjaar 2008 moet uitkomen. Dat wil zeggen dat er onderzoek komt naar verschillende financieringsmogelijkheden.

Eerder bleek uit de zogeheten Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van het Deltaplan Landschap (2006) dat investeren in landschap rendabel kan zijn. De baten denk hierbij onder andere aan de recreatiesector - zijn groter dan de kosten. Dat de baten elders neerslaan hoeft geen probleem te zijn, zo heeft de minister gezegd. Het rapport van CLM concludeert wel dat er nog veel inzet nodig is om regionale en lokale financieringsvormen van de grond te krijgen en dat overheden zelf aanzienlijk meer moeten investeren in landschap.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet