NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Traditionele landbouwsubsidies naderen einde

20 nov 2007

Stop met het ouderwets financieren van Nederlandse boeren om hun inkomenspositie te verbeteren. Maar zet Europees landbouwgeld gericht in voor natuur en landschap om juist groen boeren te stimuleren. Dat is de oproep van Stichting Natuur en Milieu aan minister Verburg van Landbouw als reactie op de adviezen van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en de Raad voor het Landelijk gebied (RLG) over de toekomst van het landbouwbeleid. De adviezen verschenen op 15 november 2007.

Nu gaat jaarlijks een miljard euro naar boeren als inkomenscompensatie. Een willekeurige melkveehouder met vijftig koeien kan zonder tegenprestatie rekenen op zo'n 20.000 subsidie. 'Subsidie is geld van de samenleving. Daar moeten dus wel maatschappelijke prestaties tegenover staan', zegt Mirjam de Rijk, directeur van Natuur en Milieu.

Zij is dan ook blij dat het MNP in haar rapport concludeert dat landbouwsubsidies effectief zijn in te zetten voor natuur en landschap. Op deze manier kunnen volgens het MNP bijvoorbeeld de verdrogingsproblemen van meer dan helft van de belangrijkste natuurgebieden opgelost worden en kunnen internationaal bijzondere landschappen beschermd worden.

De overheid propageert het principe van de vervuiler betaalt. Het past in dat kader ook niet meer in het huidige tijdsbeeld een miljard subsidie te verstrekken aan een landbouw die voor circa twintig procent verantwoordelijk is voor alle klimaatvervuiling.

Zolang er geen duidelijke en scherpe vermindering plaatsvindt van de milieuvervuiling in de landbouw (ammoniak, mineralen, bestrijdingsmiddelen, lachgas, et cetera) wil Natuur en Milieu dat de huidige subsidies en inkomenssteun in het kader van het GLB worden stopgezet en de gelden die vrijkomen worden benut voor herstel van de schade aan natuur en landschap.

Natuur en Milieu vindt samen met het MNP en de RLG dat de overheid de subsidies moet inzetten voor de maatschappelijke waarden milieu, natuur en landschap. Het is goed dat de RLG erop wijst dat Nederland ook al in de komende jaren zelfstandig strengere eisen kan stellen aan de bedrijfstoeslagen, de Europese subsidies. Nederland is het land dat het minst gebruik maakt van die mogelijkheid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet