NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

2008 wordt het Zuid-Hollands jaar van de landgoederen en buitenplaatsen

30 nov 2007

In 2008 zet Zuid-Holland haar landgoederen en buitenplaatsen in de schijnwerpers. Met verschillende activiteiten en publieksevenementen vraagt de provincie aandacht voor dit bijzondere cultuurhistorische erfgoed, dat langzaamaan onder druk komt te staan van nieuwe woningen, infrastructuur en bedrijventerreinen.

De belangrijkste Zuid-Hollandse locatie met landgoederen en buitenplaatsen zijn de strandwallen langs de kust van Den Haag tot aan de provinciegrens in Hillegom, en verder in Noord-Holland. Andere gebieden bevinden zich langs de Oude Rijn, in de duinen bij Oostvoorne, en rond Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Het themajaar richt zich met name op de zone langs de kust. Daar liggen landgoederen en buitenplaatsen met een historie die teruggaat tot de Middeleeuwen of nog verder. Hun bloeiperiode lag in de zeventiende en achttiende eeuw, toen veel rijke kooplieden en regenten zo’n landgoed of buitenplaats kochten – of lieten aanleggen – om af en toe hun stadswoning te kunnen ontvluchten.

De provincie wil met tal van activiteiten en evenementen dat zo veel mogelijk inwoners dit rijke erfgoed ontdekken en gaan waarderen. Daarvoor zal zij samenwerken met uiteenlopende partnerorganisaties. Voor de activiteiten in het themajaar valt te denken aan:
- landgoederenroute met beeldende kunst
- arrangementen op landgoederen en buitenplaatsen
- goed toegankelijk netwerk van fiets- en wandelpaden langs de landgoederen en buitenplaatsen
- bibliotheekactiviteiten, cursussen en lespakketten, concerten en theatervoorstellingen

Thema’s vastgesteld voor jaren tot en met 2011
De jaren tot en met 2011 hebben elk een ‘erfgoedthema’ gekregen, waarmee Zuid-Holland de ruimtelijke en culturele kwaliteit van de provincie wil versterken, de leefomgeving wil verbeteren en de maatschappelijke participatie wil vergroten. Zo krijgt 2009 als thema ‘Limes en Fort Wierickerschans’. 2010 wordt het Zuid-Hollands jaar van de ‘Waterlinies en vaarwegen’. 2011 tot slot staat in het teken van ‘Kinderdijk en molens’. Samen met het thema van 2008 zijn dit allemaal onderwerpen die de regio ontstijgen en daarom bij uitstek behoren tot het terrein van de provincie

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet