NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herintroductie volgt internationale richtlijnen niet op

24 nov 2007

De Stichting Otterstation Nederland te Leeuwarden beschuldigt Staatsbosbeheer (SBB) van voortdurende mishandeling van otters. Vrijdag 23 november werd er onder verantwoordelijkheid van SBB opnieuw een tamme otter door middel van een onverantwoorde “hard release” uitgezet in het herintroductie gebied. Het komt er in dit geval op neer dat een otter, die niet voorbereid is op het leven in het wild pardoes wordt uitgezet in de vrije natuur. Los van het feit dat dit slecht is voor de dieren zelf en voor hen een groot risico met zich mee brengt qua overlevingskansen, is een dergelijke manier van uitzetten niet geoorloofd.
mishandeling
Er is sprake van dierenmishandeling. Nederland heeft in het kader van deze herintroductie afgesproken zich te zullen houden aan de Internationale Richtlijnen voor Herintroductie van de IUCN. Deze richtlijnen geven duidelijk aan dat er in het geval van geschikte (!) dieren uit gevangenschap, uit gegaan moet worden van een zogenaamde “soft release”. Bij een “soft release” wordt gebruik gemaakt van een uitwenningsprocedure in een grote uitwenkooi. Hierin worden de dieren gewend aan het leven in het wild. Pas na een succesvolle aanpassing kan de kooi worden opengezet en kan het dier de vrijheid op zoeken. Enige bijvoedering in de kooi, die open blijft staan, vindt daarna nog enige tijd plaats. Deze methodiek is bijvoorbeeld met succes toegepast voor het uitzetten van dassen in Nederland.

geschikte otters
Daarnaast is het zo dat er dan wel gebruik gemaakt moet worden van geschikte otters uit gevangenschap. Otters die zijn geboren in publieke perken van dierentuinen en die veel mensen aan zich voor bij hebben zien gaan, zijn veel te gewend aan mensen en zijn per definitie ongeschikt. Staatsbosbeheer gaf dit zelf schoorvoetend aan, nadat een veel te tamme otter in de Rottige Meenthe in Friesland zich telkens in tuinen ophield, met emmertjes speelde en uit schrik een jongetje in de hiel beet. Toch ging SBB door met het uitzetten van te tamme en dus ongeschikte otters. Dat gebeurde in oktober van dit jaar twee keer en nu nog een keer met een Zweedse mannetjes otter.

inteelt bestrijden
Bovendien beweert SBB dat de uitzettingen van de drie dieren in de afgelopen 2 maanden, de inteelt moeten gaan oplossen. De meeste van deze uitgezette dieren zijn echter verwant aan eerder uitgezette otters. Het publiek wordt hiermee voor de gek gehouden en de overlevingskansen van de erg kleine populatie worden hiermee in gevaar gebracht. Door zusjes of broertjes uit te zetten zal de inteelt alleen maar toenemen. Inteelt kan leiden tot het opnieuw uitsterven van de populatie.

wettelijke basis
De Stichting Otterstation Nederland zet nu alles op alles om herintroducties een wettelijke basis te gaan geven. De Internationale Richtlijnen blijken te vrijblijvend te zijn. SBB houdt zich er niet aan, maar kan helaas juridisch nog niet aangepakt worden. Met een verankering van deze richtlijnen in de Nederlandse Flora & Fauna wetgeving en Europese regelgeving zal dat dan wel het geval zijn. Men zal zich dan wel aan de regels moeten houden. Een evaluatie van de Flora en Fauna wetgeving staat binnenkort op de politieke agenda in Den Haag.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet