NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boterwijk-West en Kloosterstraat nog niet binnen grenzen Groene Woud

27 nov 2007

Boterwijk-West te Oirschot en de Kloosterstraat in s-Hertogenbosch vallen voorlopig buiten de begrenzing van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Dat hebben GS vandaag besloten.

Nationaal Landschap Het Groene Woud is globaal gelegen binnen de
stedendriehoek Tilburg-Einhoven-Den Bosch. Vaststelling van de begrenzing
is een verplichting vanuit de Nota Ruimte van het Rijk.
Ontwikkelingen zijn daarna alleen mogelijk als de kernkwaliteiten (dus bijvoorbeeld
de kleinschaligheid van het landschap en de afwisseling tussen de landschappen)
behouden of versterkt worden.
Binnen een gebied met de status Nationaal Landschap is alleen toegestaan
te bouwen voor eigen behoefte (migratiesaldo nul).
Grootschalige infrastructuur is verboden en alleen ontwikkeling van aanwezige
lokale en regionale bedrijvigheid is toegestaan.

De definitieve bestemming van de Bossche Kloosterstraat moet nog worden bepaald,
net als de opties voor inrichting van het gebied. Opname van de Kloosterstraat binnen
het Groene Woud is pas een mogelijkheid wanneer het gebied niet langer is bestemd
als verstedelijkingslocatie. Daarom wordt het gebied op dit moment niet
opgenomen in het Nationaal Landschap.

GS leggen de begrenzing van Nationaal Landschap Het Groene Woud zo dat
Boterwijk-Oost te Oirschot er binnen valt. De strook in Boterwijk-West ten noorden
van de A58 - in zowel streekplan als reconstructieplan aangeduid als mogelijk
doorgroeigebied glastuinbouw - valt buiten het Nationaal Landschap. Zodra
de uitkomsten bekend zijn van een alternatievenonderzoek dat de gemeente
Oirschot op dit moment uitvoert, is eventuele herbegrenzing aan de orde.

De grootschalige landbouwontwikkelingsgebieden (gebieden waar de intensieve
landbouw een goede ontwikkelingsplek moet krijgen; LOG) zijn buiten het
Nationaal Landschap gehouden. Dit omdat niet helder is of de Rijksoverheid
ontwikkelingen op het gebied van de intensieve veehouderij in de toekomst zal
blijven toestaan in een Nationaal Landschap. Bovendien heeft toevoeging van
LOG s voor het Groene Woud geen meerwaarde.

Een andere discussie betreft de kernen in het gebied. Omdat het Rijk alleen
bouwen voor de eigen behoefte toestaat, was het voor Oisterwijk en Moergestel
in eerste instantie niet mogelijk opgenomen te worden binnen het Groene Woud.
Terwijl dit, gelet op de sterke (recreatief) functionele verbondenheid van deze
kernen met het Nationaal Landschap, wel voor de hand lag. Hiervoor is
uiteindelijk met het Rijk een oplossing gevonden.
Belangrijk is ook dat er een goede verbinding tussen stad en platteland tot stand
komt. De Wielewaal/Philips Fruittuinen bij Eindhoven, de Moerenburg bij
Tilburg en het Bossche Broek zijn daarom opgenomen binnen de grenzen
van het Groene Woud.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet