NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vijf jaar Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

6 dec 2007

Het Overlegorgaan van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa heeft de resultaten van haar vijfjarige bestaan vandaag op een rij gezet. De gezamenlijke inspanningen van provincie, gemeenten, waterschap, landbouwers, terreinbeheerders, ondernemers, waterbedrijf en inwoners hebben geleid tot een stroom aan verbeteringen met zichtbaar resultaat. Van een bankje op de brink in Oudemolen, verbetering van de waterkwaliteit in het beekstelsel tot nieuwe kansen voor recreatie- en agrarische ondernemers.

Voorzitter Henk van ‘t Land stelt met nadruk dat het gebied een nationaal park met verbrede doelstelling is, waarin plaats is wonen en werken naast natuur en landschap. Het Overlegorgaan heeft in de eerste vijf jaar in haar bestaan 85 projecten uitgevoerd die gezamenlijk een investering vergden van 23 miljoen euro. Volgens voorzitter Van ‘t Land is er een goed fundament gelegd voor de komende jaren.

Voor landbouw is met succes gezocht naar perspectief. Kavelruil, bedrijfsverplaatsing en verandering in de bedrijfsvoering hebben geleid tot nieuwe kansen voor ondernemers. Tegelijk blijkt de waterkwaliteit te zijn verbeterd en is de vismigratie toegenomen door vistrappen. Ook in de dorpen zijn verbeteringen zichtbaar en de recreatie heeft een kwaliteitsimpuls gekregen door het langzaam maar zeker uitwerken en invoeren van het Plan van Aanpak voor een ‘Levend bezoekerscentrum’. Het Overlegorgaan heeft daarbij bewust gekozen voor grote betrokkenheid vanuit het gebied.

De partijen die verenigd zijn in het overlegorgaan van het nationaal park kondigen aan de komende periode verder te gaan met de grote lijnen. De aanwijzing van het totale stroomgebied van de Drentsche Aa als Nationaal Landschap is door de provincie Drenthe zo ingevuld dat de werkwijze van de afgelopen 5 jaar wordt voortgezet. Water, natuur en landschap, landbouw, recreatie en wonen blijven daarin centraal, evenals het overleg met het gebied. Vanuit het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied is ook de komende jaren voldoende geld beschikbaar voor verdere ontwikkeling van het gebied. Ondernemers in het gebied spelen daarin een belangrijke rol.
In de periode 2007-2023 verwacht het Overlegorgaan nog een keer 20 miljoen euro te investeren in het Drentsche Aa-gebied. Van ‘t Land: ‘Ik denk dat we een manier hebben gevonden om het gebied te blijven ontwikkelen op een manier die tegelijk de kwaliteit van natuur en landschap ten goede komt.”

Ter ere van het eerste lustrum van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa zijn de resultaten op een rij gezet in nieuwsbrief ‘Doorstroom’. Alle bewoners in het gebied ontvangen bovendien een set ansichtkaarten met foto’s van het Drentsche Aa gebied. Eveneens in het kader van het vijfjarig bestaan wordt speciaal voor de inwoners een natuurdocumentaire over het gebied vertoond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet