NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

'Slechte duurzaamheidscriteria biobrandstoffen'

7 dec 2007

Amsterdam, 6 december - Uit een voorstel van de Europese Commissie waar
Milieudefensie over beschikt, blijkt dat Europa niet van plan is het
gebruik van biobrandstoffen duurzamer te maken. De plannen hebben
negatieve gevolgen voor het milieu en kunnen ook tot problemen leiden bij
de lokale bevolking in productielanden. Milieudefensie roept de
Nederlandse regering en de Europese Commissie op om af te zien van de
zogeheten bijmengverplichting, aangezien het voorstel geen enkele garantie
op duurzaamheid geeft.

In het nu bekend geworden voorstel staat ook dat lidstaten biomassa moeten
afnemen, zonder dat ze daaraan eigen, betere, duurzaamheidseisen kunnen
stellen. Dat betekent onder meer dat de in Nederland door de commissie
Cramer opgestelde criteria in het gedrang komen. De eisen van de Europese
Commissie gaan veel minder ver. Zo worden er geen eisen gesteld ten
aanzien van het behoud van bodem-, water- en grondkwaliteit in
productielanden. Ook conflicten over landrechten van de lokale bevolking
worden met deze voorstellen niet voorkomen.

Campagneleider Anne van Schaik: 'Europa heeft alleen een
bijmengverplichting voor biobrandstof gesteld van 10 procent onder
voorwaarde dat deze duurzaam geproduceerd zou kunnen worden. Dat is met
dit voorstel duidelijk niet het geval. Als de Commissie niet met betere
voorstellen komt, moeten de lidstaten ook geen gehoor geven aan de
bijmengverplichting. Met niet-duurzame biomassa creŽert Europa alleen maar
nieuwe problemen, geen oplossingen.'

Zowel de Verenigde Naties als de OESO hebben zich kritisch uitgelaten over
het gebruik van biomassa. De speciale rapporteur voor voedsel van de VN
heeft opgeroepen tot een moratorium op de ontwikkeling van biomassa voor
een periode van vijf jaar, totdat goed onderzoek is gedaan naar de
gevolgen van de productie. Deze week nog heeft het International Food
Policy Research Institute een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat
biobrandstoffen zorgen voor hogere voedselprijzen, waar met name de
allerarmsten onder te lijden zullen krijgen. Het instituut schat dat de
prijzen tussen 25 en 70 procent kunnen gaan stijgen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet