NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurgebied Westelijke Langstraat: geen onteigening

5 dec 2007

Vijf jaar geeft de Provincie zich om natte natuurparel de Westelijke Langstraat om te vormen tot een groot natuurgebied. Natuur die k door particulieren beheerd kan worden. Onteigening is voor gedeputeerde Onno Hoes (VVD, natuur en landschap) geen optie.

De Westelijke Langstraat, tussen Waalwijk en Waspik, is een uniek natuurgebied van zeshonderd hectare. Op deze zogeheten 'naad' van Brabant (de overgang van zand naar klei), komt kwelwater naar de oppervlakte. Dit kwelwater is heel schoon en rijk aan kalk. En dat zorgt weer voor een bijzondere flora en fauna. Z bijzonder dat het gebied de status 'Natte natuurparel' heeft gekregen van de Provincie. Ook in het plan van gebiedscommissie Wijde Biesbosch, neemt de Westelijke Langstraat een prominente positie in. Op termijn moet het hele gebied weer natuurgebied worden.

Maar op dit moment is de helft ervan nog in bezit van particulieren. Enkele tientallen boeren verdienen er de kost, burgers houden er paarden of andersoortig vee. Nu is omzetting van landbouwgrond in natuurgebied geen nieuw fenomeen. Nederland werkt al decennialang aan de realisering van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS), een robuust samenhangend netwerk van natuurgebieden. Vaak koopt de overheid landbouwpercelen op en geeft de grond vervolgens in handen van natuurbeherende instanties (Natuurmonumenten, Brabants Landschap). Maar in Brabant is vijftig procent van de EHS gerealiseerd. Daarmee is het laaghangend fruit geplukt en wordt het steeds lastiger om landbouwgrond aan te kopen voor realisering van de EHS.

Beheer door particulieren
De Provincie wil nadrukkelijk ook particulieren de kans bieden om natuurgebieden te beheren. De functie van de grond verandert dan weliswaar van 'landbouw' in 'natuur', maar de betrokken boer of burger blijft eigenaar. De overheid compenseert het waardeverlies van de grond en voor beheer van de natuur ontvangt de grondeigenaar jaarlijks een vergoeding. Van reguliere landbouw is dan geen sprake meer. De ondernemer beheert dan 'moeras' in plaats van grasland.

Terreinbeheerders
In sommige gebieden in de Westelijke Langstraat zijn de natuurdoelen echter zo scherp, dat de Provincie het beheer liever in handen geeft van terreinbeheerders. Hoes: "Maar in veel andere delen van Westelijke Langstraat zijn ook de huidige grondeigenaren daar prima toe in staat. Zij kennen het gebied immers als geen ander."

Eigenaren die dat niet zien zitten, kunnen hun percelen verkopen aan de overheid. "Tegen een faire prijs", beloofde Hoes. En om de boeren verder tegemoet te komen, wil de Provincie meewerken aan structuurversterkende maatregelen voor de agrarische sector, bijvoorbeeld in de vorm van kavelruil.Vijf jaar geeft de Provincie zich om natte natuurparel de Westelijke Langstraat om te vormen tot een groot natuurgebied. Natuur die k door particulieren beheerd kan worden. Onteigening is voor gedeputeerde Onno Hoes (VVD, natuur en landschap) geen optie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet