NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Haringvlietsluizen in 2010 op een kier

11 dec 2007

De datum van op een kier zetten van de Haringvlietsluizen verschuift naar 1 december 2010. Dat hebben staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat, minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en gedeputeerde Lenie Dwarshuis-van de Beek van de provincie Zuid-Holland vandaag besloten.

De doelstellingen van het project “Haringvlietsluizen op een kier” blijven volgens de bestuurders onverminderd van kracht. In het bestuursakkoord, dat de destijds betrokken bestuurders op 14 december 2004 hebben ondertekend, is een aantal voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden, voordat de sluizen op een kier gaan. Eén daarvan is alternatieve innamepunten voor de zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Gebleken is dat de benodigde wettelijke procedures voor de realisatie van deze voorzieningen meer tijd vragen dan voorzien. Daarbij komt dat is besloten de bewoners en belanghebbenden te betrekken bij de specifieke invulling van het plan. Daarom is het niet haalbaar om de sluizen op 1 januari 2008 op een kier te zetten. Intussen wordt onverminderd hard gewerkt aan de zoetwatervoorziening op beide eilanden.

Voordat het Haringvliet in 1970 werd afgesloten was er een natuurlijke overgang van het zoete water van de rivieren en het zoute water van de zee. De afsluiting van het Haringvliet met een dam en spuisluizen heeft tot gevolg, dat de karakteristieke flora en fauna voor een groot deel is verdwenen.

Door de spuisluizen in 2010 op een ‘kier’ te zetten, ontstaat weer een natuurlijke delta met een geleidelijke overgang van zoet naar zout. Hierdoor herstelt de visintrek in het Rijn- en Maasstroomgebied, één van de doelstellingen van het project. Deze maatregel is niet alleen voor Nederland belangrijk, maar ook voor de andere Rijnoeverstaten. Nederland voldoet op deze manier aan de internationale afspraken. Het spreekt voor zich dat bij het op een kier zetten van de sluizen, de veiligheid van het achterland gewaarborgd blijft.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet