NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aankoopplannen voor 15 Brabantse natuurparels

19 december 2007

De provincie heeft aankoopplannen voor 15 zogenoemde natte natuurparels vastgesteld. De plannen beslaan gezamenlijk ongeveer 4525 hectare te realiseren Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Robuuste verbindingen. Het zal zo ín vijf jaar duren om de plannen uit te voeren.

In Brabant staat de ontwikkeling van de EHS hoog op de politieke agenda. Prioriteit daarbij heeft op dit moment het realiseren van de zogenoemde natte natuurparels. In totaal gaat het om 31 gebieden. Dit is de tweede serie aankoopplannen.

De provincie wil de natuurparels zoveel mogelijk samen met particuliere grondeigenaren realiseren. Streven is om boeren en andere particulieren zelf natuurdoelen te laten verwezenlijken op hun grond, tegen een fatsoenlijke vergoeding. In januari 2008 komt de provincie met voorstellen om particulier natuurbeheer verder te stimuleren.

Wanneer grond zich echt niet leent voor particulier natuurbeheer wil de provincie de grondeigenaar een goede prijs betalen; niet alleen als onkostenvergoeding maar ook als schadevergoeding c.q. gederfde inkomstenvergoeding.
De provincie zal niet het onteigeningsinstrument ter hand nemen om beleid af te dwingen. Slechts in het uiterste geval zal juridisch instrumentarium worden ingezet en altijd in overleg met de regionale gebieds- en reconstructiecommissies.

Overzicht tweede serie aankoopplannen natte natuurparels


Hooge Raam/Halsche Beek
Wijstgronden Uden (Maashorst en Slabroek)
REVZ (Kleine Beerze etc.)
Kavelruilproject Reusel-de Mierden
De Pielis
Astense Aa
Snelle Loop
Wijbosch Broek (+ Landgoed Heeswijk)
Bossche Broek Zuid
Campina
De Moeren, Lange Maten etc.
Noordrand Midden (Weimeren)
Westelijke Langstraat
Gat van de Ham


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet
2/3