NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie gaat strijd aan met bouwplannen voor varkensflats

18 dec 2007

Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd over het burgerinitiatief Stop Fout Vlees van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief (JMA). De volksvertegenwoordiging werd gevraagd te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen. Helaas heeft een meerderheid van CDA, PvdA, VVD, PVV, Christen Unie en SGP de plannen voor omvorming van de bio-industrie afgewezen. Wel zijn twee moties aangenomen die stapjes in de goede richting zijn.

In korte tijd hadden 106.975 Nederlanders zich aangesloten bij het door Milieudefensie en JMA gestarte burgerinitiatief. Ook diverse maatschappelijke organisaties schaarden zich achter het plan, zoals Greenpeace, Dierenbescherming, Cordaid, Icco en Kerk in Actie. Dit burgerinitiatief was het eerste dat in de parlementaire geschiedenis in behandeling is genomen. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie heeft afgelopen week namens de indieners plenair het woord gevoerd in de Tweede Kamer.

Milieudefensie vindt het teleurstellend dat de meerderheid van de Kamerleden het verzoek uit de samenleving hebben afgewezen. Onafhankelijk onderzoek van het Nipo toont aan dat driekwart van de Nederlanders wil dat de veehouderij milieuvriendelijker en diervriendelijker wordt. Wouter van Eck: 'Het is duidelijk dat dit burgerinitiatief stem gaf aan het grote onbehagen in de samenleving over de bio-industrie. Opvallend is dat de tegenstemmers van vandaag zelf géén plannen hebben om dierenwelzijn en milieu te verbeteren. Door de opmars van varkensflats geen strobreed in de weg te leggen veroorzaakt de politiek bovendien de neergang van het aantal boerenbedrijven '

Lichtpuntjes zijn er wel. De kamer heeft naar aanleiding van het burgerinitiatief twee moties aangenomen. Het gaat om een motie van de PvdA, die een duurzaamheidstoets voor ontwikkelingen binnen de veehouderij instelt, en een motie van de SP, waarin steun voor grondgebonden landbouw wordt bepleit. Een motie van D66 is kansrijk, maar werd voorlopig aangehouden. Hierin wordt opgeroepen om maatregelen te treffen tegen import van schadelijke veevoersoja, die ten koste van mens en milieu in Latijns Amerika is geproduceerd.

Milieudefensie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het burgerinitiatief. Het is gelukt om samen de noodzaak voor verbetering van dierenwelzijn en milieukwaliteit prominent op de politieke agenda te zetten. Ook is duidelijk dat er nog aan lange weg te gaan is. De komende tijd zal Milieudefensie samen met verontruste omwonenden alles op alles zetten om de dreigende komst van tientallen varkensflats tegen te houden. Wouter van Eck: Milieudefensie wil schouder aan schouder met omwonenden de plannen voor de megabedrijven verijdelen. Als er niet snel stappen worden gezet raken we het boerenfamiliebedrijf kwijt. Het is te bizar voor woorden dat de overheid dit zomaar dreigt te laten gebeuren. De samenleving wil géén dieren in enorme industriecomplexen, maar vraagt juist om een verbetering van milieukwaliteit en dierenwelzijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet