NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

233 miljoen voor Brabantse waterprojecten

14 dec 2007

Op 14 december ondertekenden de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen een overeenkomst waarin staat dat ieder minimaal 85 miljoen euro steekt in waterprojecten. Het rijk vult dit met ruim 50 miljoen euro aan.


Met 12 miljoen van andere partijen kan voor 233 miljoen euro aan projecten worden uitgevoerd. In de overeenkomst staan afspraken over aanpak van verdroging, inrichting van de beken en kreken, herstel van vennen, waterberging, ecologische verbindingszone's en waterkwaliteit.

De ambitie van Provincie en waterschappen gaat verder dan de 233 miljoen euro voor waterprojecten in reconstructie- en gebiedsplannen. In totaal ligt er een opgave tot 2015 van 475 miljoen euro aan uitvoeringsprojecten. De ervaring leert echter dat werkelijkheid en ambitie niet altijd gelijk lopen. Daarom is afgesproken de voortgang op vijf momenten te bespreken. Afhankelijk van voortgang en nieuwe inzichten kan het budget verhoogd worden. Op deze wijze kan in 2015 toch de ambitie van 475 miljoen euro gehaald worden.

Afspraken en rollen
Doel is een impuls te geven aan het op orde brengen van het watersysteem in Brabant. De afspraken gaan vooral over te bereiken doelen, bijvoorbeeld om aantal hectares waterberging, kilometers ecologische verbindingszone of aantal vennen die hersteld moeten worden. De Provincie neemt meer afstand tot de concrete uitvoering op projectniveau. Wel speelt zij bij complexe projecten een actievere rol.

Overeenkomst 2004
De overeenkomst volgt op een eerdere overeenkomst die in 2004 tussen beide partijen is gesloten. Toen is afgesproken dat de partijen 90 miljoen euro aan waterprojecten zouden investeren. De uitvoering van deze overeenkomst verloopt redelijk volgens planning. De projecten gericht op de inrichting van beken en kreken en waterbergingprojecten liggen vr op schema. Ook het aanleggen van ecologische verbindingszones verloopt sneller dan gepland. De verdrogingbestrijding en het verbeteren van de waterkwaliteit blijven iets achter op de planning.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet