NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra ambitie en investering nodig voor samenhang tussen natuur, landschap en stad

13 dec 2007

Op 14 december besluiten bestuurders tijdens de 7e Noordvleugelconferentie over de gewenste ontwikkelingen van de metropool in de regio Haarlem-Amsterdam-Almere. Men zet in op een internationaal concurrerend vestigingsklimaat, met aandacht voor groen. Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties steunen deze koers, maar vragen meer ambitie en concrete investeringen om groen hand in hand te laten gaan met investeringen in woningen en infrastructuur. Zij presenteren 'de Vlinderstrik' met hierin een samenhangend netwerk van natuur, water en stad. Dit komt tegemoet aan de behoefte van veel inwoners van de steden in de Noordvleugel: gevarieerd groen en recreatiemogelijkheden en een gezond woon- en werkklimaat. In de plannen van de natuur- en milieuorganisaties wordt versnippering van de natuur en verrommeling en verstening van het landschap tegengegaan.

Groene metropool
Een internationaal concurrerende metropool, vraagt om groen van internationale klasse. In de visie, 'de Vlinderstrik', worden natuur- en groengebieden met elkaar verbonden tot een samenhangend netwerk van stadsparken, recreatiegebieden, waterrijke natuurgebieden (zoals de Oostvaardersplassen), waterbergingsgebieden en cultuurlandschappen (zoals Waterland). Dit betekent dat de ontbrekende delen van het netwerk, bijvoorbeeld de Westflank van het Haarlemmermeer, aangekocht en ingericht moeten worden. Ook betekent dit dat de zwakke schakels in het groene netwerk, bijvoorbeeld de Diemerscheg en het IJmeer, versterkt dienen te worden. Andere Europese steden met een hoogwaardige diensteneconomie gingen de Noordvleugel voor: Londen en Frankfurt investeerden flink in de groene ontwikkeling van de steden ('greenbelts').

De natuur- en milieuorganisaties leveren graag een actieve bijdrage aan de planvorming en realisatie van groene projecten voor de Noordvleugel, die bijdragen aan de internationale status.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet