NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bezuinigingen op ILG van de baan

16 dec 2007

De voorgenomen bezuinigingen op het ILG zijn definitief van de baan, zo heeft minister Verburg in een brief aan het IPO bevestigd. Daarmee is een intensieve lobby van het IPO tegen de bezuinigingen succesvol afgerond.

De bezuinigingen werden aangekondigd in de rijksbegroting voor 2008 en zouden in de convenantsperiode (2007-2013) oplopen tot 60 miljoen euro. Het IPO heeft de minister steeds voorgehouden dat de contracten voor het ILG meerjarige zekerheid beoogden. Daaraan zou door het kabinet, negen maanden na ondertekening van de contracten, ernstig afbreuk worden gedaan. In de brief aan de portefeuillehouder in het bestuur van het IPO, Paul Rüpp, schrijft de minister “dat moet worden voorkomen dat de contracten vanwege bezuinigingen worden opengebroken en dat het vertrouwen in het ILG wordt beschadigd.” De minister zal nu de bezuinigingen, zoals zij noemt, salderen met de intensiveringen op haar begroting. Dit betekent dat zij per saldo minder geld overhoudt voor nieuw beleid. Over de uitwerking van het voorstel overlegt de minister nog nader met het IPO. In de brief wordt ook gemeld dat een streep wordt gezet door de voorgenomen bezuinigingen op de bijdrage aan de provincies voor het opstellen van de beheerplannen in het kader van Natura 2000.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet