NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie: gemengde gevoelens over akkoord Bali

15 dec 2007

Milieudefensie heeft gemengde gevoelens
over de uitkomst van de milieutop in Bali. Willem Verhaak, campagneleider
Klimaat en Energie is opgelucht dat de VS uiteindelijk door de bocht zijn
gegaan, maar zwaar teleurgesteld dat er geen concrete reductieafspraken
zijn gemaakt. Milieudefensie is hoopvol gestemd over de vorming van een
kopgroep van de huidige Kyoto-landen die zich wel de bereidheid hebben
uitgesproken om in 2020 de uitstoot van CO2 met 25 tot 40 procent te
reduceren.

In Bali is in de loop van de zaterdagmiddag lokale tijd een akkoord
bereikt. In de zogenaamde 'routekaart', die richting moet geven voor twee
jaar onderhandelingen over een vervolgafspraak op Kyoto, staan geen
concrete afspraken over de vermindering van de CO2-uitstoot. Als
doelstelling voor de onderhandelingen die vanaf volgend jaar beginnen en
moeten leiden tot een vervolg op het Kyoto-verdrag, hebben de lidstaten nu
vastgelegd dat “diepgaande vermindering van wereldwijde emissies vereist
is om de uiteindelijke doelstellingen te bereiken.” De uiteindelijke
doelstelling behelst een vermindering van de uitstoot van vijftig procent
in het jaar 2050.

Milieudefensie is blij dat een kopgroep van deelnemers aan het huidige
Kyoto-verdrag, het leeuwendeel van de rijke landen exclusief de Verenigde
Staten, zich nu al concreet hebben uitgesproken over de benodigde
reducties: te weten 25 tot 40 procent in 2020.

Milieudefensie roept de EU, Nederland en alle landen van goede wil om al
direct zelf aan de slag te gaan en niet te blijven steken in halve
maatregelen. Zo zou Nederland in navolging van Groot-Britannie een
klimaatwet moeten invoeren, waarin jaarlijkse CO2 reducties van tenminste
3 procent juridisch bindend vastgelegd moeten worden. Op het moment dat er
in 2008 een nieuwe president aantreedt in de Verenigde Staten moeten de
mondiale onderhandelingen over het vervolg van Kyoto met grote spoed
worden hervat.

Op onderdelen heeft ook de Europese Unie onvoldoende ambitie getoond. Zij
heeft het nagelaten om met goede voorstellen te komen voor een effectieve
technologie-overdracht aan ontwikkelingslanden en zich onvoldoende ingezet
voor de instelling van een substantieel fonds voor ontwikkelingslanden om
de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet