NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Metropoolregio Amsterdam gaat landschap versterken

14 dec 2007

“De Noordvleugel van de Randstad gaat verder onder een nieuwe naam: Metropoolregio Amsterdam. Deze naamsverandering markeert een omslag. De stad is groter geworden dan de gemeente. We gaan gezamenlijk de schouders zetten onder het verder versterken van de internationale concurrentiekracht van deze metropoolregio.”

Dit zeggen de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest en gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland na afloop van de 7de Noordvleugelconferentie op 14 december in Hilversum. Bij de conferentie is een toekomstbeeld voor de metropoolregio voor 2040 vastgesteld. Metropoolregio Amsterdam kiest daarbij voor verdere bundeling van functies met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd. De metropoolregio Amsterdam moet zich tot 2040 zo ontwikkelen dat de regio de concurrentie op Europese schaal aankan. Speerpunten in de profilering zijn (ruimtelijke, economische, sociale en landschappelijke) diversiteit, duurzaamheid, bundeling en concentratie.

Impulsen
In het toekomstbeeld voor 2040 zijn vier impulsen geformuleerd.
1. De transformatie van stedelijke gebieden in de regio. Voormalige werkgebieden binnen de steden moeten worden omgevormd naar gemengde woon-werkgebieden.
2. De bereikbaarheid van de regio wordt verbeterd door onder andere investeringen in adequaat openbaar verover op regionaal niveau.
3. De Metropoolregio Amsterdam wil zich duurzaam en klimaatbestendig ontwikkelen.
4. De regio staat nu al bekend om zijn mooie en bereikbare landschappen. Om te zorgen voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving moet dit landschap beschermd en verder ontwikkeld worden.

Landschap
Met een pakket aan maatregelen gaat de Metropoolregio Amsterdam de kwaliteit van het landschap in zijn gebied versterken. Een actieprogramma daartoe is aangenomen tijdens de conferentie.
Een van de speerpunten in het actieprogramma is het tegengaan en aanpakken van de verrommeling in het gebied. Zo zullen de overheden van de Metropoolregio Amsterdam veel duidelijker vastleggen in beleidsplannen wat waar wel en niet kan, en veel steviger ingrijpen als er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden.

Eensgezind
De 7e Noordvleugelconferentie liet de meerwaarde zien van het informele samenwerkingsverband. Bestuurders zijn gekomen tot een eensgezinde stellingname waar het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de regio.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet