NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees Parlement akkoord met Kaderrichtlijn Mariene Strategie

11 dec 2007

Op 11 december heeft het Europees Parlement ingestemd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. De richtlijn verplicht landen om maatregelen te nemen die een achteruitgang van het mariene milieu tegengaan.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan activiteiten op de Noordzee. Met de Kaderrichtlijn willen de Europese lidstaten de oceanen en zeen voor huidige en toekomstige generaties veilig, schoon en produktief houden.

De richtlijn moet zorg gaan dragen voor een juiste balans tussen een gezond mariene milieu en een duurzaam gebruik van de zee. Lidstaten hebben tot 2015 de tijd om samen met buurlanden n gebruikers (visserij, scheepvaart, zandwinning, windturbineparken, olie-en gasindustrie en recreatie) een strategie op te stellen en maatregelen te ontwikkelen om het mariene milieu op peil te houden of te verbeteren. De maatregelen treden vervolgens in 2015 in werking.

Nederland heeft zich sterk ingezet voor de komst van een Kaderrichtlijn die een hoge ambitie heeft en rekening houdt met uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit. Deze inzet is in lijn met het Nederlandse beleid van de afgelopen jaren waarbij de situatie op de Noordzee een hoge prioriteit krijgt.

Uiterlijk in 2010 moet de richtlijn in nationale wet- en regelgeving worden overgenomen. Daarna volgt uitwerking van de richtlijn per regio; voor Nederland is dat de Noordzee.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet