NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boeren voor Natuur op landgoed Twickel

10 dec 2007

Zaterdag 15 december aanstaande wordt in aanwezigheid van minister Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit het startsein gegeven voor Boeren voor Natuur op Twickel. Dit project biedt boeren op het landgoed Twickel bij Delden een duurzame beloning voor het produceren van natuur- en landschapswaarden.

Op Landgoed Twickel oefenen boeren hun bedrijf uit in een kleinschalig landschap met grote natuurwaarden. Ze houden daarmee rekening in hun werk en kunnen daardoor minder inkomen uit hun normale landbouwactiviteiten halen. De boeren die hun bedrijf nu ook gaan richten op het ontwikkelen en beschermen van natuur en landschap en waterbeheer krijgen daarom als compensatie 30 jaar lang een vergoeding.

"Op deze manier kunnen we natuur en landschap op Twickel duurzaam veilig stellen en bieden we ook de boeren in het gebied perspectief voor de toekomst. Zo slaan we twee vliegen in één klap en dat was voor ons als provincie reden om bij het ministerie van LNV dit project voor te dragen als pilotproject Boeren voor Natuur", legt gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) uit.

De minister van LNV heeft daarmee ingestemd en het project voor goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Nu die instemt met de financiële ondersteuning kan het project echt beginnen. Het wordt gefinancierd uit de opbrengsten van geld dat door de samenwerkende partijen in een fonds is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds. Het idee van Boeren voor Natuur is in opdracht van LNV ontwikkeld door Alterra en uitgewerkt in overleg met alle betrokken partijen.

Op zaterdag 15 december wordt de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door minister Verburg namens het ministerie van LNV, de provincie Overijssel, Regio Twente, gemeenten Hof van Twente en Hengelo, het waterschap Regge en Dinkel en de Stichting Twickel. Ook worden contracten gesloten met de eerste drie boeren op Twickel die meedoen aan het project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet