NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe middelen voor verplaatsing van intensieve veehouderijen en sanering van glastuinbouw

21 dec 2007

De provincie heeft subsidieregelingen voor het verplaatsen van intensieve veehouderijen en de sanering van kassen. Binnenkort komen hier nieuwe middelen voor beschikbaar. Gegadigden kunnen zich aanmelden tussen 4 februari en 15 maart 2008.

De subsidieregeling sanering glastuinbouw in zogenoemde kwetsbare gebieden, wordt voor de tweede maal opengesteld. Het gaat hier om glastuinbouwbedrijven, die vanuit het oogpunt van natuur, milieu en cultuurhistorie niet wenselijk zijn. Deze bedrijven kunnen met een provinciale subsidie gesaneerd worden. Voor de regeling is maximaal 4,5 miljoen beschikbaar. De voorwaarden en vergoedingen zijn ten opzichte van de vorige openstelling niet veranderd.

De provincie maakt ook extra geld vrij om intensieve veehouderijen te verplaatsen. Hiervoor komt 25 miljoen beschikbaar. In aanmerking komen bedrijven in extensiveringsgebieden bij natuur en met een bepaalde omvang. Ten opzichte van eerdere openstellingen zijn de voorwaarden enigszins aangepast.

In januari 2008 zullen twee informatiebijeenkomsten over de openstellingen georganiseerd worden. De data zijn 24 januari 2008 in Hotel Vught, Bosscheweg 2 te Vught en 28 januari 2008 in Hotel Gilze-Rijen, Klein Zwitserland 8 te Gilze. Op beide lokaties wordt dezelfde informatie verschaft. De informatie over regeling verplaatsing intensieve veehouderij vindt plaats tussen 19.00 uur 20.00 uur en de informatie over de subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven vindt plaats tussen 20.30 uur 21.30 uur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet