NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In uiterste geval onteigenen voor natuur

22 januari 2008

“Het wordt hoog tijd dat de overheid het onteigeningsinstrument uit de kast haalt om in het uiterste geval aankoop van grond voor natuur mogelijk te maken. Gebeurt dat niet, dan holt de natuur verder achteruit, wordt het moeilijk om de ecologische hoofdstructuur (EHS) op tijd te realiseren en wordt er onnodig veel gemeenschapsgeld verspild”, zo stelt Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied over onteigening. “Er is in het verleden vaak over gesproken om onteigening toe te passen. Nu wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen”, aldus Wams.

0,8% oppervlakte Nederland
Om de EHS conform afspraak in 2018 te realiseren, moet in 2015 alle nog aan te kopen grond zijn verworven. Dat betreft ca. 35.000 hectare. Dat is 0,8% van de oppervlakte van Nederland oftewel 1,5% van het agrarisch gebied. Dit vraagt om een gerichte aanpak, waarbij als het niet anders kan ook onteigening moet worden ingezet.

Natuur onnodig 40 jaar op slot
Terecht maken mensen zich druk als bijvoorbeeld de ontbrekende schakel van de A4 na 40 jaar nog steeds niet is aangelegd en de fileproblematiek ter plekke maar niet wordt aangepakt. Wat zich echter aan het oog onttrekt is dat zich bij de realisatie van grote, aaneengesloten natuurgebieden soortgelijke gevallen voordoen. En vaak gaat het dan om één perceel dat verbetering van de kwaliteit van de natuur dwarsboomt. Zo heeft het bijvoorbeeld 40 jaar geduurd voordat een landbouwenclave middenin het Dwingelderveld onlangs kon worden uitgekocht. Door die situatie is de natuur in een van de belangrijkste natte heidegebieden van Europa inmiddels fors verdroogd en zijn er onnodig hoge kosten gemaakt om de gevolgen van de peilverlaging voor die landbouwenclave zo veel mogelijk te beperken. Als daar het middel van onteigening was toegepast had dit winst voor de natuur opgeleverd tegen lagere kosten voor de overheid.
_


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet