NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdwijnen agrarisch landschap niet onontkoombaar

21 jan 2008

Huizen, bedrijven, wegen maar ook kassen en megastallen bedreigen het
typisch Nederlands boerenlandschap. Met ruimtelijk beleid kunnen nationale
landschappen beschermd worden door de inzet van de nieuwe wet op de
ruimtelijke ordening (Wro). Er moet daarnaast geld bij om de boeren te
helpen het landschap te beschermen. Dat blijkt uit het rapport “Landbouw in
de Nationale Landschappen; Perspectief grondgebonden landbouw als drager
van het cultuurlandschap” van het Milieu- en Natuurplanbureau, dat vandaag
verschijnt.

Agrarisch landschap
Tot ver in de 20-ste eeuw was het Nederlandse landschap een agrarisch
landschap. Ook het Rijk heeft in de “Nota Ruimte” de landbouw erkend als
drager van typisch Nederlandse cultuur. Behoud van dit agrarisch landschap
wordt voornamelijk bepaald door ruimtelijk beleid. Als boeren hun grond
verkopen omdat ze geen opvolger hebben, komt daar in de meeste gevallen een
andere boer voor in de plaats, tenzij de overheid tot een andere bestemming
besluit, bijvoorbeeld verstedelijking of de aanleg van infrastructuur. Dat
betekent dat het agrarische landschap nooit ‘vanzelf’ verdwijnt. Daarmee is
het typische boerenlandschap echter nog niet behouden, want lonende
landbouw en landschappelijkheid gaan meestal niet hand in hand

Vergoeding voor landschapsbeheer
Voor herstel en versterking van het landschap in de Nationale Landschappen
is naar schatting jaarlijks 180 miljoen euro extra nodig. Specifiek voor
agrarisch landschapsbeheer bedraagt het gat ongeveer 25 miljoen euro per
jaar. Op termijn kan de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
perspectief bieden voor Europese subsidies. Maar dat vraagt waarschijnlijk
wel nationale (mede)financiering.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet