NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘Biobrandstoffen leveren nauwelijk CO2-winst op’

18 jan 2008

Het gebruik van biobrandstoffen, zoals
palmolie levert in Europa nauwelijks CO2-winst op. De kosten van het
gebruik van biobrandstoffen in EU-landen kunnen oplopen tot 65 miljard
euro, terwijl de gehoopte werkgelegenheidseffecten verwaarloosbaar zijn.
Dit zijn de voornaamste conclusies in een nog niet gepubliceerd rapport
van het onderzoeksbureau van de Europese Commissie, het Joint Research
Centre.

De conclusies komen op een politiek gevoelig moment: voorzitter Barosso
van de Europese Commissie presenteert aankomende woensdag, 23 januari,
juist nieuwe maatregelen die de commissie wil instellen voor
hernieuwbare energie en klimaatverandering, waaronder
duurzaamheidscriteria voor agrobrandstoffen. Milieudefensie vindt dat de
conclusies laten zien dat het gebruik van biobrandstoffen geen oplossing
is voor het klimaatprobleem.

De Europese Raad wil dat in 2020 tien procent van alle brandstof die in
Europa wordt gebruikt voor auto's en andere vervoersmiddelenuit
agrobrandstof, ook wel biobrandstof genoemd, bestaat, mits deze duurzaam
zijn geproduceerd. Biobrandstoffen zijn brandstoffen op basis van
gewassen, zoals bijvoorbeeld raapzaadolie of palmolie. Het gebruik van
biobrandstoffen inplaats van fossiele brandstoffen zou de co2-uitstoot
verminderen.

Het rapport ’Biofuels in the European Context’ van het Joint Reserach
Centre (JRC), dat in bezit is van Milieudefensie, laat echter zien dat
het bijmengen van biobrandstoffen nauwelijksCO2-winst oplevert. Dat
komt, aldus het JCR, omdat biobrandstoffen vooral geimporteerd moeten
worden van buiten de EU. Dat levert veel co-2 uistoot op, bijvoorbeeld
omdat sommige biobrandstoffen op veengebieden in Indonesie worden
geproduceerd. Hierdoor komt koolstof vrij, waardoor de CO2 balans
negatief valt. Ook ontbossing buiten de EU als gevolg van de vraag naar
agrobrandstoffen zorgt voor extra CO2 uitstoot.

De Commissie hoopte dat door vermeerderd gebruik van biobrandstoffen de
werkgelegenheid voor boeren op het platteland in Europa zal toenemen.
Deze werkgelegenheid zal inderdaad iets toenemen, maar de extra
belasting die nodig is om de subsidies op biobrandstoffen te betalen,
kost weer banen. Hierdoor is het netto effect op de werkgelegenheid
verwaarloosbaar. De kosten voor het gebruik van tien procent
biobrandstoffen in de Europese Unie lopen daarentegen behoorlijk op: die
variëren tussen de 33 en 65 miljard euro. Dat is te wijten aan de hoge
kosten van de productie van biobrandstoffen. Als landen buiten de EU
biobrandstoffen gaan gebruiken zal de vraag verder toenemen en zullen de
prijzen nog meer stijgen.

Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu van
Milieudefensie: 'Dit rapport geeft een belangrijk signaal aan de
Europese Comissie. Biobrandstoffen die afkomstig zijn van grootschalige
plantages die leiden tot ontbossing en extra CO2 uitstoot, moeten we
niet willen. We moeten ons klimaatbeleid niet ten koste van tropische
bossen gaan voeren. Er zijn maatregelen genoeg waarmee de uitstoot van
broeikasgassen door het verkeer kan worden aangepakt: zuiniger auto's,
lagere maximumsnelheid, stoppen met de aanleg van nieuw asfalt,
bevorderen openbaar vervoer.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet