NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schrap de bijmengingverplichting van agrobrandstof!

14 jan 2008

Milieudefensie roept de Europese
Commissie op om niet meer uitbreiding van het gebruik van
agrobrandstoffen te plannen. Vandaag hebben zowel Eurocommissaris van
milieu Dimas als Eurocommissaris voor ontwikkeling Michels zich kritisch
uitgelaten over de negatieve gevolgen van het gebruik van
biobrandstoffen. De Europese Commissie presenteert op 23 januari een
voorstel voor duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.

Commissaris Dimas zei vandaag voor de BBC radio dat de milieu en sociale
problemen van agrobrandstoffen, die ook bekend staan als biobrandstoffen
'groter zijn dan dat we aanvankelijk dachten'. Eerder al gaf
Eurocommissaris Michel van ontwikkeling voorstander te zijn voor een
moratorium op het gebruik van biobrandstoffen.

Anne van Schaik, campagneleider globalisering en milieu van
Milieudefensie: 'Het voorstel van de EU voor tien procent bijmenging van
biobrandstoffen zullen uitpakken op een ramp voor het milieu en arme
mensen in ontwikkelingslanden.' De Europese Raad heeft in maart 2007 een
voorstel voor tien procent bijmenging van biobrandstoffen in 2020
goedgekeurd onder voorwaarde dat deze duurzaam geproduceerd zou kunnen
worden.

Vorige week hebben 17 organisaties, waaronder de Europese
koepelorganisatie van Milieudefensie, Friends of the Earth Europe, aan
verantwoordelijk Eurocommissaris Piebalgs een brief geschreven met
kritiek op het voorstel van duurzaamheidscriteria van de Commissie. Zo
zijn er geen sociale criteria opgenomen, waardoor huidige problemen
zoals landrechtconflicten niet worden aangepakt. Er zijn geen eisen
gesteld ten aanzien van het behoud van bodem en water kwaliteit in
productielanden. De criteria doen niets om indirecte effecten zoals het
stijgen van voedselprijzen, ontbossing en toenemende schaarste van water
te voorkomen. In het voorstel is het lidstaten niet toegestaan om
strengere criteria stellen.

Van Schaik: 'Het enige dat de EU nu kan doen is de bijmengverplichting
schrappen. Om echt iets te doen aan klimaat- en energieproblemen moeten
er maatregelen genomen worden om de Co2 uitstoot terug te dringen.
Bijvoorbeeld door het aannemen van een klimaatwet die drie procent
reductie jaarlijks garandeert en het autogebruik terug te dringen.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet