NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien

8 jan 2008

Op de geheel vernieuwde website www.emissieregistratie.nl staan de
landelijke emissiecijfers naar lucht, water en bodem van de 300
belangrijkste stoffen per bron.
Gebruikers kunnen opzoeken welke bedrijven in hun postcodegebied
verontreinigende stoffen uitstoten naar lucht en water. De website is een
initiatief van het Milieu- en Natuurplanbureau in opdracht van de
ministeries van VROM, V&W en LNV.

De emissieregistratie presenteert de gegevens op verschillende manieren:
via kaarten, grafieken en een database. Uniek is de mogelijkheid om de
emissiegegevens met elkaar te combineren. Op één kaart staan bijvoorbeeld
de uitstoot van zowel verkeer als van een grote industrie in dezelfde
gemeente.

De Nederlandse emissieregistratie bestaat al sinds 1974. Op dit moment zijn
hierbij, naast het MNP, voornamelijk Rijkswaterstaat-Waterdienst, het CBS,
SenterNovem, Wageningen UR en TNO betrokken. De emissiecijfers worden
gebruikt voor de evaluatie van het milieubeleid en internationale
rapportageverplichtingen zoals het Klimaatverdrag (Kyoto), de
Kaderrichtlijn Water en het Verdrag voor Grensoverschrijdende
Luchtverontreiniging.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet