NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europa-bewust wegwijzer voor waterschappen gepubliceerd

22 jan 2008

De Unie van Waterschappen en de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) hebben eind januari de wegwijzer 'Europa bewust' uitgebracht. Deze publicatie beschrijft maatregelen die waterschappen kunnen nemen om vanaf 2010 Europa-bewust te gaan opereren. De vlot leesbare wegwijzer is ook interessant voor andere decentrale overheden, mede door een aantal algemeen bruikbare checklists op Europeesrechtelijk gebied.
Europa-bewust
'Europa-bewust' houdt voor de waterschappen in: optimaal gebruik maken van de Europese mogelijkheden, de relevante regels kennen en deze toepassen. Ook is het belangrijk dat de Europese regelgeving en de juridische kennis daadwerkelijk in de besluitvorming worden meegenomen en dat hiernaar wordt gehandeld. De Unie van Waterschappen wil dit proces bij de waterschappen ondersteunen door onder andere jaarlijkse bijeenkomsten, enquêtes en/of een benchmark.

Praktisch
Er zijn al vele publicaties verschenen die het onderwerp Europa aan de orde brachten. Wat 'Europa-bewust' bijzonder maakt, is dat een groot aantal best practices van waterschappen, provincies en gemeenten zijn gebundeld. Het accent ligt op besluitvorming en bedrijfsvoering. 'Europa-bewust' is praktisch: geen theoretische beschouwingen, maar toepassingen die hun meerwaarde al bewezen hebben. Om aan deze toepassingen invulling te geven adviseert de Unie van Waterschappen een Europa-coördinator aan te wijzen bij elk waterschap. Met het verschijnen van 'Europa-bewust' kunnen de waterschappen aan de slag om de organisatie door te lichten en eventueel aan te passen, zodat vanaf 2010 daadwerkelijk 'Europa-bewust' gehandeld wordt.

Meer informatie:
Download de wegwijzer Europa bewust
http://www.europadecentraal.nl/documents/productendiensten/publicaties/Wegwijzer_Europa-bewust_UvW.pdf?PHPSESSID=ac6aa1a64bc9cd5e9e7f309d85328e6f


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet