NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Sinnewiken: Fryslân in teken van klimaatverandering

31 jan 2008

Juni 2008 wordt in Fryslân de maand van klimaatverandering en duurzame energie. Gedeputeerde Staten zijn akkoord gegaan met het projectvoorstel ”Sinnewiken”. Het initiatief van dit project komt van de gemeenten Heerenveen, Sneek, Leeuwarden en Smallingerland met als doel aandacht te vragen voor klimaatverandering en de wens om deze verandering te minimaliseren. Aan de provincie is steun voor het plan gevraagd. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘De provincie steunt de Sinnewiken van harte, omdat we hier op een positieve manier en met concrete activiteiten laten zien dat we met elkaar wat kunnen doen tegen de klimaatverandering. Ik zie dit initiatief óók als de aanzet voor een platform van samenwerkende overheden en maatschappelijke organisaties als het gaat om het bij elkaar brengen van ideeën op het gebied van duurzame energie.’

De Sinnewiken vinden plaats tijdens de eerste drie weken van juni 2008. Een karavaan, de Energy Roadshow, reist in deze periode langs alle deelnemende gemeenten waar 2 tot 3 dagen de tenten worden opgeslagen voor een klimaatfestival. Dit festival bestaat uit informatie, entertainment, cultuur en educatie om scholen, bedrijven en burgers een positief handelingsperspectief aan te bieden: ”Wat kun je doen zelf doen aan de verandering van het klimaat?”

Tijdens de Sinnewiken zullen talloze activiteiten georganiseerd worden. Bijvoorbeeld: wetenschap voor kids op theatrale wijze, een KlimaatQuiz, een wedstrijd ”het beste energiebesparende idee van Fryslân” en een informatiemarkt met alternatieve voertuigen en alternatieve brandstoffen. Maar ook de uitreiking van de ”Sinnestriel” , een keurmerk voor lokale bedrijven die al klimaatvriendelijk ondernemen, een debat, een kunstproject, de mini zonnebootrace, sportieve en culturele activiteiten. De Sinnewiken worden afgesloten met een klimaatneutraal popfestival.

Het evenement wordt georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. Met het project is een bedrag gemoeid van ongeveer €120.000,-- waarvan de helft wordt gedragen door de provincie Fryslân. Alle gemeenten kunnen meedoen met de Sinnewiken. Inmiddels is ook Tytsjerksteradiel aangehaakt en de organisatie is nog in gesprek met een aantal andere gemeenten.

‘Het toenemende bewustzijn voor deze onderwerpen vraagt om een stevig regionaal initiatief. Juist op deze schaal kunnen de zaken praktisch worden gemaakt en kan er tot actie worden overgegaan’, zegt wethouder Meine Scheweer van de gemeente Heerenveen, één van de initiatiefnemers. ‘Eén van de meest effectieve manieren is dan het organiseren van themaweken met veel en veelzijdige activiteiten.’


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet