NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg ondersteunt vissers die willen vernieuwen en verduurzamen

12 feb 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt vissers die willen investeren in innovatie en verduurzaming. Daarom lanceert Verburg zogenoemde kenniskringen in de visserij.

Zij vindt het belangrijk dat er samenwerking tussen vissers totstandkomt om zo kennis die in de visserij wordt opgedaan gemakkelijk toegankelijk te maken voor iedereen die werkt in deze sector.

Er kan per direct gestart worden met de kenniskringen. Verburg heeft hiervoor tot 2013 zes miljoen euro gereserveerd. Dit geld is onderdeel van het totaalpakket van 140 miljoen euro aan nationale en Europese middelen dat voor de periode van 2007 tot 2013 beschikbaar is voor de Nederlandse visserij.

In de land- en tuinbouw zijn de kenniskringen al jaren een succesvolle formule om kennis die nodig is voor het realiseren van meer duurzaamheid en economisch rendement te ontwikkelen, te verspreiden en te benutten. In de visserij bestaan deze kenniskringen nog niet terwijl vissers wel de wens hebben om oplossingen te vinden voor vragen die ze hebben over duurzame vistechnieken, economisch rendement etc.

Instituten als het LEI en Wageningen IMARES zullen binnen de kenniskringen op zeer directe, snelle en gerichte wijze ondersteuning bieden bij het beantwoorden van kennisvragen. Daarnaast bieden zij hulp bij het organiseren van besprekingen.

Uitgangspunt bij de kenniskringen is vraaggestuurd onderzoek. Dat betekent dat het initiatief van de ondernemer het vertrekpunt vormt. Er liggen al enkele concrete aanzetten voor kenniskringen. Bijvoorbeeld het project '5+5+5 - werkkringen garnalenvisserij', waarbinnen drie werkgroepen van vijf garnalenvissers op zoek zijn naar een goed voorbeeld (best practice) op het gebied van duurzame garnalenvisserij. Er zijn ook al projecten waarin vissers op zoek zijn naar meer selectieve en kostenbesparende visserijtechnieken, zoals de 'sumwing', een soort vliegtuigvleugel die vergeleken met de traditionele boomkor minder weerstand ondervindt in het water. Ook voor verdere proeven met de pulskor wordt aan een kenniskring gedacht.

Minister Verburg wil op alle terreinen van de visserij (Noordzeevisserij, kustvisserij, schaal- en schelpdiervisserij, binnenvisserij) vissers de mogelijkheid geven een kenniskring te starten. Initiatieven kunnen in een later stadium verbreed worden door verbindingen te maken met andere partijen in de visserijketen en andere groeperingen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet