NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevolanders kunnen meedenken over ontwerp OostvaardersWold

30 jan 2008

Waar lopen in 2014 de edelherten in het OostvaardersWold, het nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland? Hoeveel kilometers wandelpad komen er? Komt er een golfbaan? Dit soort vragen wil provincie Flevoland de komende maanden bespreken met de inwoners van Flevoland. Zij krijgen zo de gelegenheid om mee te denken en te adviseren over de inrichting van het OostvaardersWold.

Op 12 februari a.s. is er in het Provinciehuis in Lelystad tussen 18.30 en 22.00 uur een informatiemarkt over project OostvaardersWold. Daar wordt uitleg over het project gegeven, er is aandacht voor de manier waarop het ontwerp van het gebied tot stand komt en er wordt verteld welke mogelijkheden de inwoners van Flevoland hebben om hieraan een bijdrage te leveren. Het betrekken van de inwoners van Flevoland leidt tot concrete resultaten die meehelpen om te komen tot een goed ontwerp voor het nieuwe natuur- en recreatiegebied. Vˇˇr de zomer van 2009 wordt besloten hoe het OostvaardersWold eruit komt te zien.

Waarom OostvaardersWold?
Het rijk is van plan om de natuur in Nederland te versterken met een Ecologische Hoofdstructuur. Het OostvaardersWold in Flevoland gaat hierin een belangrijke schakel vormen. Het OostvaardersWold wordt de verbinding tussen de Oostvaardersplassen bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde. Daardoor ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied, met meer leefruimte voor dieren als het edelhert en meer recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Flevoland en daarbuiten.
Het OostvaardersWold wordt grotendeels toegankelijk voor mensen die er willen recreŰren, want in Flevoland en het noordelijk deel van de Randstad is behoefte aan nieuwe recreatiegebieden. Bovendien wordt het OostvaardersWold zodanig ingericht, dat er bij hevige regenval en hoge waterstanden extra water heen kan stromen. Op die manier houden de mensen in de stedelijke gebieden van Zuidelijk Flevoland droge voeten.

Aanmelden via de website
De komende anderhalf jaar wordt bepaald hoe het OostvaardersWold er in grote lijnen uit gaat zien. Het spreekt voor zich dat ook de inwoners van Flevoland hierbij hun stem kunnen laten horen. Daarom zijn ge´nteresseerden van harte welkom tijdens de informatiemarkt op dinsdag 12 februari. Daar wordt uitgelegd wat er komende anderhalf jaar precies gaat gebeuren en hoe inwoners van Flevoland bij het maken van de plannen worden betrokken.
Wie nu al meer wil weten, kan terecht op de website van OostvaardersWold. Daar kunnen belangstellenden zelf bepalen op welke manier ze bij het project OostvaardersWold betrokken willen zijn en ge´nformeerd willen worden.

Samen werken aan nieuwe natuur en recreatie
OostvaardersWold is een project van de provincie Flevoland met de gemeenten Almere en Zeewolde, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en waterschap Zuiderzeeland. Samen werken zij aan de ontwikkeling van een gebied in Zuidelijk Flevoland dat grootschalige nieuwe natuur, water en recreatie combineert.Waar lopen in 2014 de edelherten in het OostvaardersWold, het nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland? Hoeveel kilometers wandelpad komen er? Komt er een golfbaan? Dit soort vragen wil provincie Flevoland de komende maanden bespreken met de inwoners van Flevoland. Zij krijgen zo de gelegenheid om mee te denken en te adviseren over de inrichting van het OostvaardersWold.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet