NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jan Terlouw kopstuk nieuwe partij Water Natuurlijk

30 jan 2008

Jan Terlouw is het boegbeeld van de nieuwe partij Water Natuurlijk (WN). Deze partij is door natuur-, milieu- en recreatieorganisaties opgericht om mee te doen aan de waterschapsverkiezingen van november 2008. WN ijvert voor waterbeheer met meer aandacht voor natuur en waterrecreatie. Het wil voor alle waterschapsbesturen eigen kieslijsten opstellen.
Terlouw is voorzitter van het Comité van Aanbeveling. Als voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland heeft hij veel met waterzaken te maken gehad. "Als wij het water niet respecteren, wordt het onze vijand", waarschuwde hij, referend aan het hoogwater waar hij midden jaren negentig mee te maken kreeg.

WN is de tweede nieuwe landelijke partij die zich speciaal op de waterschapsverkiezingen richt, na de Algemene Waterschapspartij die vorig jaar het licht zag (lees meer hierover: WaterForum Online, 22 november 2007). Dit jaar kunnen mensen voor het eerst stemmen op een lijst, net zoals dat gebruikelijk is bij politieke verkiezingen.

Op regionaal niveau werkt WN nu aan zijn verdere organisatie in de vorm van kiescommissies en regionale besturen. Voordat Water Natuurlijk zelfstandig verder kan, zullen de Provinciale Milieufederaties in de regio's het voortouw nemen voor WN.

bron: waterforum


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet