NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geld voor verplaatsing boerenbedrijven in Groningen

29 jan 2008

Boeren die hun bedrijf willen verplaatsen kunnen hiervoor subsidie ontvangen van de provincie Groningen met de nieuwe beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven. Met deze regeling wil de provincie boeren tegemoet komen die een grondgebonden agrarisch bedrijf hebben in de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). De regel treedt in werking op 1 februari 2008.

Vanwege hun bijzondere ligging in of bij de EHS kunnen deze boeren hun bedrijf niet uitbreiden. De financiŽle bijdrage geeft ze de mogelijkheid om hun bedrijf ergens anders voort te zetten. Voorwaarden zijn dat tenminste vijftig procent van de gronden gelegen moeten zijn in de EHS, en dat de boeren de landbouwgrond verkopen aan de provincie Groningen. Deze regeling draagt bij aan de realisatie van de EHS.

Behalve in de EHS geldt deze beleidsregel in landinrichtingsgebieden, gebieden planmatige kavelruil en gebieden waarvoor een aankoopstrategieplan is vastgesteld. Daarnaast geldt de regeling voor een positief beoordeelde kandidaat voor inplaatsing melkveehouderij VeenkoloniŽn.

De subsidiebijdrage is maximaal EUR 400.000,- en is aan voorwaarden verbonden. Zo subsidieert de provincie hooguit veertig procent van het verschil in waarde tussen het nieuwe en oude bedrijf, en is de totale subsidie nooit meer dan vijfentwintig procent van de totale aankoopsom van het te verlaten bedrijf (grond en huiskavel met gebouwen).

De beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven wordt uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied van de provincie Groningen. Kijk voor meer informatie bij Programma Landelijk Gebied, of neem contact op met Dienst Landelijk Gebied, tel. 050-3178500.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet