NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

VU opent Amsterdam internationaal instituut voor erfgoed en geschiedenis van de leefruimte

6 feb 2008

Welke invloed heeft waterbeheersing op ons erfgoed? Hoe staan de oplossingen die
we bedenken voor files of het woningtekort in relatie tot behoud van ons landschap
en historische stadskernen? Wat zijn de effecten van de globalisering op de wijze
waarop wij het verleden beleven en gebruiken? Deze en andere actuele vraagstellingen
zijn het onderwerp van research van het nieuwe instituut voor erfgoedstudies dat de
Vrije Universiteit 6 februari opricht. In het internationale instituut doen historici,
economen, bestuurskundigen en aardwetenschappers gezamenlijk onderzoek naar de
veranderende rol van het erfgoed in onze leefruimte en naar de historische
achtergronden van ruimtelijke vraagstukken.

Het instituut wil zich ontwikkelen tot een belangrijk expertisecentrum voor erfgoed
van stad en land in Nederland en de rest van Europa. Cultureel erfgoed heeft
economische, culturele en wetenschappelijke dimensies. Het is zowel van
maatschappelijk als wetenschappelijk belang dat binnen het instituut interdisciplinair
onderzoek plaatsvindt.

Ontwikkelingen op ruimtelijk gebied gaan snel. Er is veel vraag naar specialisten die
concepten, instrumenten en detectiemethoden ontwikkelen om erfgoed tijdig in kaart
te brengen en de conserveringstoestand daarvan vast te stellen. Historische kennis
van deze processen is van belang voor het bijsturen van ontwikkelingen en het
plannen van nieuwe ruimtelijke ingrepen. Daarom zal het erfgoedinstituut intensief
samenwerken met de vormgevers van het toekomstige landschap van Europa.
Ook vindt er belangwekkend onderzoek op het gebied van watermanagement plaats.
Historici kunnen trends en patronen van menselijke dynamiek definiŽren die eeuwen
geleden zijn ontstaan. Daarnaast raakt watermanagement aan het historisch
bewustzijn van de gemeenschap, aan culturele herkenbaarheid. Daarvoor zijn
economische, bestuurlijke, waterstaatkundige en cultuurhistorische afwegingen
nodig. Het erfgoedinstituut leidt toekomstige beleidsmakers op die deze afwegingen
op een verantwoorde wijze kunnen maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet