NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Werken in groene werklandschappen

11 feb 2008

Op 7 februari 2008 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst over groene werklandschappen. Bij groene werklandschappen gaat het om het vestigingen van bedrijven in een groene omgeving. Het betreft hier kleinschalige en hoogwaardige bedrijven, dus geen industrie en detailhandel.

Het concept van groene landschappen zorgt voor een tweeledig effect. Enerzijds geeft het een positieve impuls aan de ecologie en het landschap van het vestigingsgebied, anderzijds biedt het de bedrijven de kans zich op een unieke locatie te vestigen. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van provincie Utrecht, verschillende gemeenten uit de provincie Utrecht, projectontwikkelaars, makelaars, Kamers van Koophandel en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
Ga naar het volledige verslag http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/economie.nsf/all/KW-nieuws?opendocument

De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van het Kennisteam Werklocaties. Dit is een groep deskundigen uit de provinciale organisatie die gemeenten op verzoek ondersteunt bij het ontwikkelen van economische activiteiten.
Meer informatie over het kennisteam http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/plaatjes.nsf/all/Start%20Kennisteam%20Werklocaties?opendocument


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet