NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meldpunt voor roekenkolonies op internet voor verjagen en doden roeken

12 feb 2008

De roek mag als beschermde vogelsoort niet verjaagd of gedood worden. Maar bij schade aan landbouwgewassen kan de provincie ontheffing van de Flora- en Faunawet verlenen om roeken te verjagen of doden. Om de ontheffingsaanvragen goed te kunnen beoordelen, is het van belang dat de provincie weet waar de roeken zitten.

Om landbouwschade te voorkomen, heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend voor het verjagen en doden van roeken op plaatsen waar vollegrondsgroenten, appels en peren verbouwd worden.

De provincie heeft al veel roekenkolonies in kaart gebracht, maar nog niet allemaal. Bovendien verhuizen kolonies regelmatig. Daarom de oproep om nieuwe plekken waar roekenkolonies voorkomen te melden via www.brabant.nl/roeken. De website geeft ook een overzicht van de ontwikkeling van aantallen en verspreiding van de roek in Noord-Brabant van 2003 tot en met 2007.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet