NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Cramer spreekt VN toe over financiering klimaatmaatregelen

12 feb 2008

Wereldwijd zijn miljarden euro's nodig voor klimaatmaatregelen. Van belang is dat huidige geldstromen beter worden benut en dat er een aantrekkelijk, 'klimaatvriendelijk' investeringsklimaat komt voor het bedrijfsleven. Ook is nieuw geld nodig om klimaatverandering effectief te bestrijden. Dit is de essentie van de toespraak die minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag houdt in New York. Zij spreekt daar op een door de Verenigde Naties (VN) georganiseerde bijeenkomst over de rol van de VN bij het tegengaan van klimaatverandering.

Om te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt met grote risico’s voor het leven op onze planeet - dan de afgelopen jaren, is een breed pakket aan wereldwijde klimaatmaatregelen nodig. Tijdens de VN-klimaattop op Bali is afgesproken om de onderhandelingen hierover te starten. De gehele VN zal een rol moeten spelen bij het nemen van maatregelen en dus ook bij de financiering ervan. Minister Cramer legt in New York de nadruk op de noodzaak om als internationale gemeenschap te komen tot betere en nieuwe vormen van financiering van de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Dit betreft zowel acties die nodig zijn in vele landen om zich aan te passen aan klimaatverandering (adaptatie), als maatregelen die de oorzaak aanpakken en de uitstoot van broeikasgassen fors terugdringen (mitigatie).

Vele miljarden euro's zijn de komende 20 jaar nodig om alle klimaatmaatregelen te bekostigen. Maar hoe langer we wachten, hoe meer geld er nodig zal zijn, is al eerder gesteld. Het geld is nodig om wereldwijd om te schakelen naar een duurzame energievoorziening, om bedreigde burgers, flora en fauna te beschermen en om de grootschalige ontbossing tegen te gaan.

Minister Cramer benadrukt in haar toespraak dat klimaatverandering ook kansen biedt. Klimaatmaatregelen en economische groei kunnen wel degelijk samen gaan. Het nu stimuleren van innovaties betaalt zich terug door minder afhankelijkheid van schaarser en duurder wordende brandstoffen. Dat zal veel kosten besparen. En bovendien zal de vraag naar nieuwe klimaatvriendelijke technologieen fors gaan stijgen.

De Nederlandse minister ziet veel in samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. In New York heeft ze het belang van die samenwerking in een aantal gesprekken naar voren gebracht. Vooral voor de mitigatie ziet de bewindsvrouw een rol voor het bedrijfsleven met investeringen in nieuwe energie-efficiente technologieen en duurzame energie. Overheden hebben als taak om die noodzakelijke investeringen te stimuleren en om een klimaatvriendelijke investeringsomgeving te bevorderen. Hierbij staat het principe de vervuiler betaalt voorop.

Overheden moeten daarnaast zorgen voor de financiering van de adaptatiekosten. Voor de VN ligt hier een belangrijke taak, aldus de minister in haar toespraak. De huidige financieringsstromen en budgetten dienen efficient en effectief te worden ingezet om vooral ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden zich aan te passen aan klimaatveranderingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet