NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Definitieve aanwijzing Natura 2000-gebieden uitgesteld

15 feb 2008

Minister Verburg komt tegemoet aan de wens van het IPO om de definitieve aanwijzing van Natura 2000 gebieden uit te stellen tot december 2010. Deze toezegging deed zij op 13 februari in het algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor LNV. Gedeputeerde Andriesen van Fryslân had op 7 februari tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer namens het IPO gepleit voor dit uitstel. Het IPO stelt dat in het beheerplanproces nieuwe informatie gevonden kan worden over ecologie (haalbaarheid) en economie (betaalbaarheid). Bij het opstellen van een beheerplan kan ook inzicht ontstaan over (plan)schade, de noodzaak van meebegrensde nieuwe natuur en de kosten van maatregelen. Daarnaast heeft het IPO opgemerkt dat het draagvlak voor Natura 2000 vermindert als de gebieden te snel definitief worden aangewezen. Het IPO vraagt de minister verder om haast te maken met de concept aanwijzingen voor de laatste gebieden. Deze concept aanwijzingen zijn nodig om de beheerplannen op te kunnen stellen.

Provincies krijgen nu van de minister tot september 2009 om de beheerplannen op te stellen en nieuwe inzichten te verwerven die relevant zijn voor de doelen en begrenzingen. Daarna zal de minister de procedure voor aanwijzing in werking stellen. Minister Verburg stelt de provincies de voorwaarde dat zij met haar een bestuursovereenkomst aangaan met resultaatsverplichtingen over het opstellen van de beheerplannen. Welke voorwaarden zij daarin concreet wil opnemen is nog niet duidelijk.

De minister stelt de aanwijzing van gebieden waarvoor het Rijk beheerplannen opstelt overigens niet uit. Na het krokusreces volgt een plenair debat in de Tweede Kamer over Natura 2000.

Bron: IPO


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet