NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Afschieten van ganzen moet stoppen

17 februari 2008

De ganzenopvang in Nederland werkt niet; er moet een einde komen aan het afschieten van ganzen. De schade die boeren door overwinterende ganzen lijden moet de overheid vergoeden, aldus Vogelbescherming Nederland in de uitzending van VARA’s Vroege Vogels van vanmorgen.

In de winter van 2005/2006 werden niet minder dan 60.000 ganzen en smienten geschoten. Alleen al in Friesland schoot men 21.000 kolganzen af. Vogelbescherming Nederland is ernstig geschokt door deze hoge aantallen. De cijfers van de afgelopen winters zijn nog niet bekend, maar er zijn aanwijzingen dat deze eerder hoger dan lager uit zullen vallen.

“Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor overwinterende ganzen,” zegt Toon Voets van Vogelbescherming in het programma VARA’s Vroege Vogels. “Het is een kwestie van beschaving om ganzen niet massaal af te schieten, maar te zorgen dat ze voldoende te eten hebben. Boeren die schade lijden moeten een reële financiële vergoeding krijgen.”

De huidige overheidsregeling die in de loop van 2008 geëvalueerd wordt, regelt dat alleen boeren wier land als foerageergebied aangemerkt wordt daarvoor extra vergoeding kunnen aanvragen. De ganzen mogen dan niet verstoord worden. Buiten de foerageergebieden mogen ganzen worden verjaagd en onder bepaalde voorwaarden ook afgeschoten. Wanneer er dan toch schade ontstaat, kunnen boeren ook buiten de foerageergebieden schadevergoeding krijgen. Vorige winters leidde dit beleid op een aantal plaatsen tot excessen.

Vogelbescherming ziet geen heil in voortzetting van deze regeling. De organisatie pleit voor terugkeer van de oude regeling, waarbij alle door overwinterende ganzen veroorzaakte schade financieel gecompenseerd wordt.

Drie jaar geleden besloot de minister van LNV dat 80.000 ha ganzenfoerageergebied genoeg was, terwijl uit onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland bleek dat er 150.000 ha nodig zou zijn. Goede extra compensatie voor de boeren in die gebieden en schadevergoeding in de rest van Nederland zal ganzen weer voldoende rust geven om de winter door te komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet