NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Extra maatregelen ganzen rondom Schiphol

19 feb 2008

De provincie Noord-Holland gaat extra maatregelen nemen om de overlast van ganzen rond de luchthaven Schiphol aan te pakken. De ganzen nemen in rap tempo toe en dat kan tot risico’s leiden voor de vliegveiligheid.

Een aanvaring met een grote vogel als een gans kan leiden tot grote schade aan vliegtuigmotoren en kan een risico vormen voor de vliegveiligheid. Schiphol trok vorig jaar aan de bel over het sterk gestegen aantal ganzen in de regio. Op dit moment bevinden zich naar schatting tussen de 5000 – 10.000 ganzen binnen een straal van 10 kilometer om de luchthaven. Een ganzenpopulatie verdubbelt ongeveer iedere twee jaar. “Het aantal ganzen blijft sterk toenemen en daarmee dus ook de kans op incidenten. Daarom is het noodzakelijk om nu maatregelen te nemen, zodat vliegen ook in de toekomst veilig blijft”, aldus gedeputeerde Peter Visser.

Huidige maatregelen
De provincie kan ontheffingen verlenen op de Flora- en Faunawet, die is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden verjagen of doden toestaat. De ontheffing van de luchthaven (in het kader van de vliegveiligheid) geldt op dit moment voor een straal van zes kilometer rond de start- en landingsbanen. Schiphol neemt al diverse maatregelen om vogels rond en op de luchthaven te weren. Zo heeft ze vogelwachters in dienst die 24 uur per dag actief vogels vangen, verjagen of, in het uiterste geval, doden. Ook gebruikt Schiphol speciale vogelonvriendelijke grassen, schriklinten en gaskanonnen. In de praktijk blijken deze maatregelen echter voor het handhaven van de vliegveiligheid ontoereikend.

Extra maatregelen
De provincie heeft de ontheffing voor de luchthaven uitgebreid met extra maatregelen. De extra acties hebben alleen betrekking op de grauwe gans. Deze grote vogels vliegen vaak in grote groepen over de luchthaven heen, waardoor ze een extra risico vormen voor de verkeersveiligheid. In elk geval is de zes kilometerzone uitgebreid naar 10 kilometer. Naast het vangen en schieten van ganzen mogen er ook bijvoorbeeld eieren worden doorgeprikt of ingesmeerd met maïskiemolie. Daarnaast willen de provincie en Schiphol afspraken maken met de omliggende boeren over het zo snel mogelijk verwerken van oogstresten. Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Recreatiegebied Spaarnwoude, de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Aan het einde van het jaar worden de extra maatregelen geëvalueerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet