NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cultuurfonds steunt herstel Groene Kerkterreinen in Jaar Religieus Erfgoed

18 feb 2008

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland het project Groene Kerkterreinen gestart. Het Cultuurfonds heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van kleinschalige vrijwilligersprojecten voor het herstel van vervallen groene kerkterreinen.

Kerkterreinen zijn markante plekken die bijdragen aan de identiteit van een dorp of een streek. Naast de cultuurhistorische en landschappelijke waarde hebben deze terreinen ook een belangrijke ecologische waarde doordat er vaak bijzondere flora aanwezig is. Helaas komen de terreinen in het gedrang wanneer kerkhoven niet meer worden gebruikt en/of onderhouden. Deze verwaarlozing leidt uiteindelijk tot onherstelbare schade. Veel terreinen zijn al geruimd om plaats te maken voor nieuwbouwprojecten.

Op initiatief van het Cultuurfonds is Landschapbeheer Nederland in 2007 samen met de drie provinciale Landschapsbeheer organisaties Overijssel, Zeeland en Noord-Holland gestart met het project Groene Kerkterreinen. Het project bestaat uit een landelijke inventarisatie, een aantal voorbeeldprojecten in de provincies, en het organiseren van cursussen voor vrijwilligers en beheerders voor het opknappen van de terreinen. Uit een voorlopige inventarisatie is gebleken dat er in Nederland ongeveer 6.000 kerkterreinen zijn. Ook wordt de algemene onderhoudstoestand van de terreinen en de precieze eigendomssituatie in kaart gebracht. Op basis van deze informatie stelt het Cultuurfonds een bijdrageregeling op voor restauraties van groene kerkterreinen.

Op 20 februari a.s. start het eerste voorbeeldproject in het Twentse Buurse. Leden van Heemkundegroep Arfgood Buurse gaan het vervallen 'oaldn karkhof', het kerkterrein van de Nederlands Hervormde Kerk, restaureren. De zerken, paden en het hekwerk worden hersteld en het aanwezige groen wordt gesnoeid. Door jaarlijks onderhoud te plegen, is het behoud van dit kerkterrein gegarandeerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet