NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies volledig verantwoordelijk voor Ecologische Hoofdstructuur

25 feb 2008

De provincies zijn met de ondertekening van de PNB-regeling nu volledig verantwoordelijk voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van gebieden waar natuur voorrang heeft.

Namens de tien provincies zette IPO-portefeuillehouder Landelijk Gebied, Paul Rüpp op donderdag 14 februari zijn handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst met Natuurmonumenten en De Provinciale Landschappen. Daarnaast is de huidige Kaderovereenkomst voor de financiering van grondaankopen van de Ecologische Hoofdstructuur aangepast.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten ligt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nu volledig bij de provincies, conform de doelstellingen en afspraken van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Het budget voor de aankoop van EHS is ruim €300 miljoen. Naast bescherming van bestaande natuur, wordt ook nieuwe natuur ontwikkeld die bestaande gebieden met elkaar verbindt.

Het traject is begonnen aan het eind van de onderhandelingen over de ILG-bestuursovereenkomsten eind 2006. Toen pas werden de hoofdlijnen afgesproken van de volledige decentralisatie. Er bleek toen onvoldoende tijd voor een goede uitwerking van de PNB-regeling, onder meer omdat er een aanvullende overeenkomst nodig was met Natuurmonumenten en De Landschappen.

Het proces naar de ondertekening van de overeenkomsten verliep niet zonder slag of stoot. Het feit dat partijen steeds weer de knelpunten hebben weten op te lossen onderstreept dat ieder zijn verantwoordelijkheden durft te nemen en tot zakelijke afspraken kan komen. In het ILG-tijdperk is dat cruciaal, want alleen door een goede samenwerking kunnen de overeengekomen prestaties voor de realisatie van de EHS worden behaald.

Tevredenheid overheerst, omdat er nu een stel overeenkomsten ligt waarmee de realisatie van de EHS nu volledig bij de provincies ligt. Desondanks doende provincies Gelderland en Zuid-Holland vooralsnog niet mee aan de gekozen aanpak. De verwachting is dat ze op termijn op enigerlei wijze participeren.

Bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet