NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Brabant stimuleert particulier natuurbeheer

28 feb 2008

GS willen bij de eerstvolgende herziening van het natuurgebiedsplan meer gebied aanwijzen waar particulier natuurbeheer mogelijk is. Met een pakket maatregelen gaat de provincie natuurbeheer door particulieren in Brabant stimuleren.

Landelijk is in 2004 afgesproken om 40 procent van de nog vorm te geven nieuwe natuur te realiseren via particulier natuurbeheer. Voor Brabant gaat het nog om 5.806 hectare, te realiseren voor 2013.

Maar de interesse bij particulieren om actief te worden in het natuurbeheer is tot nu toe tegengevallen. Uit onderzoek blijkt dat particulieren weliswaar enthousiast zijn, maar nog veel vragen hebben. Daarnaast zijn er financiŽle belemmeringen.

Met een aantal concrete maatregelen op korte termijn wil de provincie daar verandering in brengen. Naast eenvoudiger procedures, een telefonisch informatieloket en een website zullen onder meer de financiŽle spelregels worden verruimd.
De provincie werkt deze maatregelen verder uit samen met tal van organisaties die in het Brabantse buitengebied actief zijn. Het aanpassen van de financiŽle spelregels vraagt ook om goede afstemming met Den Haag en Brussel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet