NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor voor klimaat- en energiepakket

4 maart 2008


De milieuministers van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor het commissievoorstel om de uitstoot van CO2 de komende jaren terug te brengen.

Het ambitieuze plan van de Europese Commissie moet in 2020 leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot in de Europese Unie met tenminste 20 procent. De ministers waren in het algemeen positief over het voorstel voor de lastenverdeling over de lidstaten en de voorgestelde systematiek die daarvoor wordt gebruikt. Voor Nederland komt dat neer op een reductie van CO2 van 16% ten opzichte van 2005 (-22% ten opzichte van 1990) en verhoging van het aandeel hernieuwbare energie naar 14%.

Ook over het voorgestelde emissiehandelssysteem waren de lidstaten positief. Het commissievoorstel bevat ook regels voor de afvang, het transport en de opslag van CO2 (CCS). Minister Cramer van Milieu heeft aangedrongen op meer duidelijkheid over de financiering van de grootschalige CCS-demonstratieprojecten.

De ministers verwelkomden de plannen voor een richtlijn over hernieuwbare energie. Die bevat criteria waarmee gegarandeerd wordt dat duurzame biobrandstoffen worden gebruikt. Nederland heeft de afgelopen jaren aangedrongen op het opnemen van duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet