NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheersplannen Natura 2000 in Drenthe krijgen voorrang

11 maart 2008

De provincie Drenthe zegt JA tegen het aanbod van de minister van LNV om de definitieve aanwijzingsbesluiten aan te houden, totdat de beheersplannen gereed zijn. Het gaat dan om de acht gebieden waarvoor de provincie het voortouw neemt, te weten: Drouwenerzand, Dwingelderveld, FochteloŰrveen, Havelte-Oost, Leekstermeergebied, Mantingerbos, Mantingerzand en Norgerholt.

Het toch wel verrassende aanbod heeft minister Gerda Verburg onlangs verwoord tijdens het overleg met de Tweede Kamer. De minister komt hiermee tegemoet aan de wens van de provinciale portefeuillehouder natuur en landbouw Rein Munnniksma (PvdA). De provincies hadden gevraagd om de definitieve aanwijzing van de gebieden op te schorten tot nadat meer bekend is over het beheer van de natuur.

Munniksma gaf vorig jaar tijdens de beschouwingen al te kennen weinig te voelen voor de plannen van de minister. `Nu we de kans krijgen eerst na te denken over beheermaatregelen hebben we de mogelijkheid tot maatwerk. Als je gebieden begrenst zonder te weten wat er precies gaat gebeuren, vind ik dat je te weinig oog hebt voor toeristische en agrarische ondernemingen, maar ook de natuur daarmee tekort doet.┐

Nu zullen eerst de beheersplannen in concept worden opgesteld. Daarbij worden de consequenties in beeld gebracht en pas daarna volgt de formele aanwijzing (met de begrenzing en instandhoudingsdoelen). Voor die volgorde heeft de minister nu het licht op groen gezet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet