NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Campagne "Beleef de Lente in heel Nederland" gestart

18 maart 2008

Vandaag start Vogelbescherming Nederland haar campagne ?Beleef de Lente? in natuurreservaat De Geul op Texel. In het terrein van Staatsbosbeheer zal bij de lepelaarkolonie de eerste webcam in werking worden gesteld. Iedereen kan via de website www.beleefdelente.nl 24 uur per dag, zeven dagen per week, de avonturen van de sierlijke lepelaars volgen. Deze lente staan op nog vijf andere plaatsen in het land webcams opgesteld. Naast de vertrouwde soorten van vorig jaar ? steenuil, torenvalk, gierzwaluw ? treden behalve de lepelaar ook grote stern en ijsvogel op.

Op de locaties wordt nauw samengewerkt met Ecomare, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Duinen van Texel, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, deskundige vogelbeschermers en vele vrijwilligers.

Hans Dorrestijn, schrijver, cabaretier en ook vogelliefhebber, stelt in de Nationaal Parkzaal bij Ecomare op Texel de eerste lepelaarwebcam in werking. De lepelaars zijn enkele weken geleden teruggekeerd vanuit hun overwinteringsgebied in West-Afrika en zijn nu druk in de weer met het bouwen van hun nesten. De komende tijd kan iedereen er getuige van zijn hoe de sierlijke vogels elkaar het hof maken en hun eieren uitbroeden. Tot in de zomer kunnen we zien hoe de jongen gevoed worden met smakelijke visjes en garnalen.

Grote stern
Tegelijkertijd zal ook de webcam in de grote sternkolonie in het natuurreservaat De Petten op Texel operationeel worden. In dit gebied van Natuurmonumenten zien we straks hoe de witte sternmannen met hun zwarte kuiven dagenlang rondjes draaien om de wijfjes. Door het aanbieden van een lekker visje probeert hij haar te verleiden. Sterns hebben een broedperiode van slechts drie weken. Wanneer de jongen uit het ei kruipen gaan ze vrijwel direct aan de wandel. Hoe snel ze buiten het beeld van de webcam lopen is de vraag. Zaak om er snel bij te zijn en af te stemmen op de grote stern!

IJsvogel
Op Landgoed Stoutenburg van Het Utrechts Landschap is op ingenieuze wijze een webcam geplaatst in het nest van een ijsvogelpaar. Deze schitterende en kleurrijke vogels graven een tunnel in een steile zandwand in de buurt van een beek. De komende weken zien we hoe onder de grond de fraaie vogels hun eieren uitbroeden en kroost verzorgen. Pasgeboren ijsvogels zijn roze en naakt en beslist niet moeders mooiste. In het donkere broedhol beleven ze een metamorfose en als ze na ongeveer vier weken naar buiten kruipen zijn het bijna net zulke juweeltjes als de ouders. Het is voor het eerst in ons land dat we een ijsvogelpaar live van dag tot dag kunnen volgen.

Steenuil ? Torenvalk - Gierzwaluw

Het is de tweede keer dat Vogelbescherming Nederland de campagne ?Beleef de Lente? organiseert. Vorig jaar werd de website 1,3 miljoen keer bezocht en namen 15.000 mensen per dag een kijkje. Evenals in 2007 zijn de webcams bij en in de nestkasten van steenuil en torenvalk weer operationeel. Beide kasten hangen bij particulieren ergens in het oosten van het land en aan de exacte locatie wordt geen bekendheid gegeven. Veel Nederlanders leefden vorig jaar mee toen het steenuilenpaar nachtelijk bezoek kreeg van een kerkuil.

De webcam in het gierzwaluwnest hangt aan een privé woning in Het Gooi en de locatie wordt eveneens om privacyredenen geheim gehouden. Op dit moment vliegen onze gierzwaluwen nog rond boven Afrika en arriveren meestal eind april in ons land. We hopen dat ze na hun reis van duizenden kilometers weer bereid zijn om op deze plaats voor de webcam te poseren.

De plaatsing van nestkasten en webcams is mede mogelijk dankzij de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwillige medewerkers. Naast de webcambeelden vindt u op www.beleefdelente.nl deskundig commentaar. Lokale vogelbeschermers doen dagelijks verslag van de gebeurtenissen in en om de nesten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet