NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg kiest projecten financiering landschap

18 maart 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag vier gebieden in Nederland aangewezen als 'voorbeeldgebied' waarin verkend wordt wat de mogelijkheden zijn om nieuwe partijen te betrekken en nieuwe financieringsconstructies toe te passen.

In de projecten worden partijen die profijt hebben van een mooi landschap in contact gebracht met partijen die de kosten dragen. De resultaten van de projecten gebruikt de minister als input voor het landschapsbeleid.

De gekozen gebieden zijn: Amstelland (Stichting Beschermers Amstelland), het Binnenveld (WERV-gemeenten = Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal), Ooijpolder- Groesbeek (gemeente Nijmegen en partners) en het Groene Woud (Innovatieplatform Duurzame Meierij). In totaal zijn 36 projecten door heel Nederland aangedragen.

Het gaat om gebieden die aantrekkelijk zijn voor wonen, werken en recre‰ren. Uitgangspunt is dat de karakteristieke eigenschappen van de landschappen behouden blijven en versterkt worden. En de gebieden moeten natuurlijk goed toegankelijk zijn. Het ministerie ondersteunt en adviseert de projecten via bijvoorbeeld onderzoekscapaciteit en 1400 uur inzet door Dienst Landelijk Gebied.

Het gedachtegoed waar de minister dit experiment op stoelt, staat uitgebreid beschreven in de maatschappelijke kosten-baten analyse 'Investeren in het Nederlandse landschap'. Dit onderzoek, dat minister Verburg vorig jaar in ontvangst nam, beschrijft dat het loont voor de maatschappij om te investeren in landschap. Wanneer de kosten van investeringen worden afgezet tegen de baten die dat oplevert, ontstaat er een positief saldo van 17,8 miljard euro. De basis voor deze doorrekening was het Deltaplan voor het landschap van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, wat de aanleg van een aaneengesloten netwerk van landschapselementen en fiets- en wandelpaden door het Nederlandse agrarische gebied beoogt.

Stichting Beschermers Amstelland wil Amstelland als vitaal landschap in stand houden en versterken. Daarom wil de Stichting ervoor zorgen dat Amstelland ‚‚n van de grote iconen wordt van Amsterdam en omgeving bijvoorbeeld door het bijeenbrengen van boeren, burgers, bedrijfsleven en politiek in het Amstellandnetwerk. In het Groene Woud wordt onder meer de huidige succesvolle streekrekening (bij de ASN Bank) uitgebouwd met andere fondsen om te komen tot ‚‚n groot gebiedsfonds voor o.a. perceelsrandbeplanting in de buurt van de drie grote Brabantse steden. In Ooijpolder-Groesbeek wordt, samen met de stad Nijmegen ge‹nvesteerd in de relatie stad-platteland, door een publieke en private financiering van het landschapsbeheer met onder andere een landschapsveiling en compensatie van CO2 in eigen land. En in het Binnenveld wordt gedacht aan het onder meer ver'groen'markten van het landschap en uitzichtgaranties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet