NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearend broedt voor de derde keer in de Oostvaardersplassen

18 maart 2008

Voor het derde opeenvolgende jaar broedt een zeearendpaar in de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere. Dit jaar broeden de zeearenden niet op het nest dat ze de afgelopen twee jaar hebben gebruikt, maar hebben in het natuurgebied een nieuw nest gebouwd en in gebruik genomen. Vorig jaar is een webcam bij het nest geplaatst, maar via de webcam is dit jaar dus geen broedende zeearend te zien.

Boswachters keken de afgelopen weken met spanning uit naar de terugkeer van de roofvogels op hun nest. Maar de datum, waarop vorig jaar het ei werd gelegd, verstreek. Even leek het er op dat er dit jaar niet in het gebied gebroed zou worden. Maar vorige week vonden boswachters van Staatsbosbeheer tijdens hun werkzaamheden op een ontoegankelijke plaats een tweede, nog niet bekend zeearendnest. In de omgeving houden zich regelmatig zeearenden op. En nu wordt er op het nieuwe nest een broedende zeearend waargenomen. De reden van de verhuizing is niet duidelijk. De webcam die Staatsbosbeheer afgelopen winter weer klaar heeft gemaakt voor het broedseizoen zal dit jaar geen beelden van broedende zeearenden geven. Het is mogelijk dat een ander roofvogelpaar het vrijgekomen grote zeearendnest gaat gebruiken.

Staatsbosbeheer is zeer verheugd over het feit dat de zeearend ook dit jaar weer in de Oostvaardersplassen is gaan broeden. Het feit dat er nu een ander nest is gemaakt geeft duidelijk aan dat de Oostvaardersplassen een grote aantrekkingskracht op de zeearenden hebben. Zij voelen zich hier blijkbaar goed thuis. Aan rust, voedsel en ruimte ontbreekt het de vogels in de Oostvaardersplassen niet. Zeearenden kiezen de Oostvaardersplassen al jaren als overwinteringgebied en hebben er de laatste twee jaar ook succesvol gebroed. Het nest en de omgeving zijn net als bij het vorige nest tot strikt rustgebied verklaard, en zijn niet toegankelijk.Op de website van Staatsbosbeheer, www.staatsbosbeheer.nl, is een compilatie van de webcambeelden van vorig jaar te bekijken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet