NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kappen!: meer dan 100.000 bomen bedreigd

30 maart 2008

Het ‘Project Kappen!’ van Vroege Vogels en de Bomenstichting heeft in zeven weken meldingen ontvangen van meer dan 100.000 bomen die bedreigd zijn, óf die de afgelopen twee maanden al gerooid zijn. Dat zijn er veel meer dan woordvoerder Edwin Koot van de Bomenstichting had verwacht. Hij zei zondag in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels dat ook de hoeveelheid reacties (ruim 1100 tot nu toe) veel groter is dan begin februari bij de opening van het meldpunt werd verwacht. “Dat er zoveel bomen omgaan in het kapseizoen dat heeft ons onaangenaam verrast. Dat zijn er meer dan we tot nu toe dachten of vreesden. Als je de kaarten bekijkt die op de website zijn geplaatst dan is heel Nederland bedekt met plekken waar bomen omgezaagd worden.”

Het kapseizoen is nu ten einde, want na 15 maart beginnen veel vogels aan het broedseizoen en dan mogen hun nestplaatsen niet bedreigd worden. Dat is de reden om nu een tussenstand te geven van het Meldpunt Kappen! Edwin Koot: “De mensen zijn het zat dat op zoveel plaatsen oude bomen weg moeten. Verder blijkt dat gemeenten slecht en soms zelfs niet communiceren wanneer er gekapt gaat worden. En het valt op dat er veel meldingen zijn in de Randstad en in stedelijke bebouwing in Brabant”.

Een andere trend is volgens Koot dat steeds vaker oude monumentale bomen uit het straatbeeld verdwijnen. In de afgelopen 10 jaar is 10% van de monumentale bomen verdwenen. Er worden steeds minder bomen meer dan 100 jaar oud, door menselijk ingrijpen. Juist die oude bomen zijn ecologisch belangrijk, met nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen, niet zelden bedreigde soorten. Het is meestal een gelegenheidsargument als gezegd wordt dat de bomen ziek zijn. “Ze zijn hooguit een beetje ziek, te vergelijken met een verkoudheid. Er zijn maar weinig bomen terminaal ziek, dus is kappen veelal onnodig.”

De Bomenstichting gaat de problemen aankaarten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en roept mensen op zich aan te melden als lokaal of regionaal contactpersoon. Via deze contactpersonen wil de stichting een overzicht krijgen wat er op lokaal niveau speelt wat bomenkap betreft. En gemeeten te bewegen tot een zorgvuldiger bomenbeleid.

Naar aanleiding van het Meldpunt Kappen! heeft de Partij voor de Dieren kamervragen gesteld over het ongebreideld kappen van bomen door gemeenten en provincies. Volgens fractievoorzitter Marianne Thieme zijn er geen bevredigende antwoorden op deze vragen gekomen en overweegt de partij een initiatiefwet in te dienen waarin de rijksoverheid een centrale rol krijgt in het behoud van het groen in Nederland.

Over een half jaar als het volgende kapseizoen begint, in augustus, wordt Meldpunt Kappen! weer actief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet