NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verburg: "Europees Landbouwbeleid speelt in op eisen van de tijd"

18 maart 2008

De Europese landbouwministers hebben vandaag de eerste conclusies getrokken in de discussie over vernieuwingen in het Europees landbouwbeleid.
De komende jaren wordt de inkomenssteun aan boeren meer en meer gekoppeld aan maatschappelijke waarden zoals milieu, landschap, natuur, voedselkwaliteit en dierenwelzijn. Ook het belang van innovatie werd onderstreept. De Europese Commissie zal zich laten leiden door de unaniem aangenomen conclusies van landbouwministers bij het maken van concrete wetgevingsvoorstellen in mei 2008.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is tevreden over de conclusies die de gezamenlijke Europese landbouwministers trokken over aanpassingen in het Europees landbouwbeleid. "Boeren worden gestimuleerd meer marktgeoriŽnteerd te produceren en tegelijkertijd worden zij meer expliciet beloond voor de extra's die zij de samenleving bieden. Naast landschap, dierenwelzijn en voedselkwaliteit kan daarbij ook gedacht worden aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, waterbeheer te verbeteren en de voedselzekerheid wereldwijd te waarborgen."

De Europese landbouwministers willen ook graag dat er minder regels voor de boeren en overheden komen. Minister Verburg: "Het doel van de bestaande regels, namelijk het bevorderen van een duurzame Europese landbouw, blijft voorop staan. Met minder administratieve lasten kan echter hetzelfde doel worden bereikt."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet