NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raster moet ganzen weghouden uit boerenland

4 april 2008

Medewerkers van Natuurmonumenten plaatsen eind deze week samen met agrariŽrs een tijdelijk raster aan de buitenkant van de Hoogwaterzone bij Giethoorn. Het hek van 4 km lang en 60 cm hoog moet grazende ganzenfamilies weghouden uit het boerenland. In april, als de kuikens nog niet kunnen vliegen, lopen de ganzen massaal vanuit het natuurgebied De Wieden het aangrenzende boerenland in. Daar eten ze het eiwitrijke grasland kaal en vertrappen het. De agrariŽrs rond Giethoorn lijden daardoor in toenemende mate schade. Als de ganzen eenmaal vliegvlug zijn, wordt het tijdelijke raster weer opgeruimd.

Onderzoek
De Hoogwaterzone aan de rand van natuurgebied De Wieden heeft, tot tevredenheid van Natuurmonumenten, een grote aantrekkingskracht op watervogels. Maar als gevolg daarvan hebben de weilanden in deze omgeving meer dan gemiddeld met ganzenbezoek te maken. Natuur- en landbouwgebied grenzen hier direct aan elkaar. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van het verjagen van ganzen van korte duur is. Schieten van ganzen is weliswaar toegestaan in het landbouwgebied, maar de houders van jachtactes vinden het schieten van ganzen met jonge kuikens ongewenst. Vandaar dat nu een nieuw middel wordt ingezet om de overlast voor boeren te beperken. Het gedrag van de ganzen wordt gedurende de proef nauwlettend gevolgd.

Samenwerking
Het ganzenraster wordt betaald door het Faunafonds, een fonds dat in dit soort gevallen schadevergoedingen aan boeren verstrekt. Bij de uitvoering van de proef werkt Natuurmonumenten behalve met de direct betrokken boeren, samen met de Wildbeheereenheid Noordwesthoek, LTO-Noord-Overijssel, Provincie Overijssel en het Faunafonds.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet